งานในสัปดาห์

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภาระงาน

           ภาระงานในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม 2549

           ทีมงานของสำนักงาน ก.พ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีภาระงานเด่นที่จะต้องดำเนินการอยู่ 3-4 เรื่อง  แม้ว่าบางเรื่องอาจดู ๆ แล้วว่าไม่น่าจะอยู่ในภาระงานของหน่วยงานนี้  แต่เนื่องจากการทำงานของเราอยู่ในการดูแลของศูนย์บริการวิชาการ  ดังนั้นทีมงานบางคนจึงต้องรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ด้วย  เช่นงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการวิชาการ จะมีคุณโจ๋รับผิดชอบอยู่  และในส่วนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ก็ประสานงานในนามของศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HACC:KKU) ซึ่งมีคุณพิชชา ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมประสานงาน  สรุปภาระงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

1. โครงการ "การพัฒนาที่ปรึกษาสู่ผู้เยี่ยมสำรวจที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2549" จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพที่ปรึกษาโรงพยาบาล กำหนดจัดวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2549  (จัดวันเสาร์เพราะเป็นวันสะดวกสุดทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วม )

2.  โครงการฝึกอบรม ของกรมสรรพกร  ซึ่งวานแผนจะจัดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2549 นี้  โครงการนี้เรามีหัวหน้าทีมใหญ่เป็นพี่ชายใจดีชื่อ "พี่หมู" ( บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย) ซึ่งคงเป็นช่วงเตรียมงานกันอยู่

3. สรุปการดำเนินงานทั้งหมดของการจัดสอบพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2548 ซึ่งเพิ่งดำเนินการเสร็จในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้  ซึ่งงานนี้ทาง big boss (JJ) สั่งการเองว่าต้องสรุปให้ด่วนสุด ๆ โดยมีผู้ควบคุมดูแล (ใหญ่ ) คือ ท่านรองฯสุรเชษฐ์

4.  การสรุปผลการจัดโครงการนำเสนอผลงาน "Best Practice"  ในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งมีผู้นำเสนอผลงานทั้งหมด 78 โครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้เข้าร่วม 117 คน  ซึ่งจะนำผลการดำเนินงาน เกร็ดการทำงานต่าง ๆ มาเล่าในครั้งต่อไปค่ะ

                                                          เรื่องเล่าเช้านี้โดย..น้อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (1)

IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ภาระกิจนั้นบางเรื่องที่ต้อง ตอบคำถาม หรือ เติมในส่วนที่ขาด บางครั้งเสมือนทำงาน "นอก ความรับผิดชอบ" "ฟ้าและดิน จะเป็นพยานเอง" ว่าสิ่งที่ทำ "เพื่อองค์การ หรือ เพื่อสนองความต้องการเฉพาะตน"