วันที่ 9 มกราคม 2549  สวัสดีครับดร.รสสุคนธ์  เวนนี้และวันที่ 10 กระผมขอลากลับบ้านเพื่อที่จะไปงานศพและเผาศพย่านะครับ