ความเหมือนที่แตกต่าง

สามล้อที่ Yogyar ผู้โดยสารนั่งด้านหน้า และ

รถ Vespa(?) สติกเกอร์ "ปะ ติด ปะ ต่อ น่า ดู"

พัฒนาที่มี ให้ ดีกว่าเดิม เพิ่มเติม ให้มีคุณค่า

ทีมวิทยากร KM จากประเทศต่างๆร่วมกันทำ

"กิจกรรม สู่เป้าหมาย ด้วยการใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้"

"ทำโดยให้เพื่อนบอก ทำโดยเดา

ทำโดยมองจ้องจับที่ เป้าหมาย???"

"ป่าใหญ่ ต้นใม้ใหญ่ ฝังลากลึก โยงใย ไม่ให้ล้ม"

"เครือข่ายการจัดการความรู้"

"ต่างคน ต่างงาน ต่างองค์การ"

"เชื่อมโยง พึ่งพิง พึ่งพา"

ด้วยความปราถนาดี

JJ