นภาพร43

ประชุม

วันที่ 6/1/49

          วันนี้ไม่ได้มาทำงานที่ฝึกงาน แต่มาแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน ๆ ที่มหาวิทยาลัย และมีผู้ที่รับประสบการณ์ต่าง ๆ คืออาจารย์บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ


ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงาน
ความรู้จากอติกานต์และตุลา ที่ได้ไปถ่ายภาพที่งานกีฬาการโยนโบลิ้งที่เมเจอร์
มีหลักในการถ่ายภาพดังนี้
- ในการถ่ายภาพกีฬาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นควรมีหลักการที่สามารถหยุดภาพได้มีหลักการดังนี้คือ
ตั้งค่า Speed สูงมาก ๆ ประมาณ 1600
- ตั้งค่า F/Stop  แคบ (ขึ้นอยู่กับสภาพแสงว่าควรตั้งค่าเท่าไหร่)
สาเหตุที่ที่ต้องตั้งค่า Speed สูงมาก ๆ เพื่อ Stopaction ภาพที่เราถ่ายเคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง
การเขียนสคริปของเศณวี
- รายการมันแปลกดีนะ จะนิยมใช้คำแปลก ๆ มาใช้ประกอบในสคริป เพื่อเป็นจุดขาย เป็นที่สังเกตของผู้ที่อ่านเป็นจุดสนใจ ที่สามารถนำเป็นจุดขายได้ดี
และเพื่อนคนอื่นที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็มักจะไม่แปลกใหม่มากจากเมื่อเดือนที่ผ่านมา อาจเป็นงานที่ทำต่อเนื่องมามีประสบการณ์เพิ่มเติมเล็กน้อย
     แต่ในวันนี้ก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและได้รับฟังประสบการณ์จากเพื่อนทุกคน ที่มีความตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างดี

- - ใ- Speed - F/Stop  Speed Stopaction - - 

สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้ความรู้คะ....สวัสดีคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (1)

ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
วันนี้คุณมีประชุมรายงานผลการฝึกงานครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่หรือคะ  ทำไมจึงไม่มีบันทึกของวันนี้ปรากฏให้อาจารย์ตรวจ?  มาหรือเปล่า?