สุดารัตน์

คิดถึงคะ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความสำคัญต่อตัวเอง  และบุคคลอื่นในการดำรงชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติสุข คือ เด็กที่ได้วางรากฐานให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน ด้วยเหตุนี้การวางรากฐาน ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองในวัยเรียนดป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องพัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เด็กสามารถกระทำสิ่งต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลได้ด้วยความเชื่อมั่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sudaratinliemความเห็น (11)

ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
การวางรากฐานให้แก่เด็ก  ย่อมเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กในอนาคตอย่างแน่นอน  ดังนั้นการวางรากฐานที่ดีและเหมาะสมย่อมจะทำให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในภายหน้า
sureerat
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบทความที่กล่าวมาเด็กที่ได้วางรากฐานให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จะประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถทำสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อมั่นและมีเหตุผลและจะเกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

samaihna
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยจากบทความเพราะการวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่วัยเด็กจะเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้สึกต่างๆให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นต่อตนเอง  และพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกที่ดีอื่นๆอีกต่อไป

รติรัตน์
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
จากบทความที่กล่าวมาจะเห็นว่าการวางรากฐานที่ให้มีความรู้สึกดีต่อตนเองให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็ก จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน แต่จะต้องพัฒนาตามวัยอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง จะทำให้สัมฤทธิ์ผลด้วยความเชื่อมั่นของเด็กเอง
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

การที่คนเรามีความรู้สึกกับสิ่งใดไปในทางที่ดีแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นเราก็จะเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีเสมอเช่นเดียวกันถ้าเด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองไม่ว่าเด็กจะเจออะไรหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับเค้าเค้าก็จะเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่ดีดีทำให้เด็กมีกำลังใจและนี่แหล่ะที่สำคัญ

ชลิดา
IP: xxx.152.5.6
เขียนเมื่อ 

ความเชื่อมั่นในตนเองมีความสำคัญทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

จากบทความข้างต้นทำให้การส่วเสริมการให้เด็กแสดงออกมากขึ้นเพราะการฝึกฝนสิ่งใดก็ตามควรเริ่มตั้งแต่เด็กรวมทั้งความมั่นใจในตนเองด้วย

เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กนั้นเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าคิด  กล้าแสดงออก 
พนิดา001
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

ความเชื่อมั่นในตนเองจะส่งผลกับเด็กหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิด และอื่นๆอีกมากมาย

mattanut
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 
พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก ควรจะฝึกให้เด็กทำกิจกรรมตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นเด็กก็จะกล้าคิดกล้าแสดงออก
wanarat
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
บทความนี้เป็นบทความที่น่าสนใจและเห็นด้วยกับบทความนี้เช่นกัน
ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
การรู้สึกดีต่อตัวเองส่งผลต่อความมั่นใจ