• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แก้ปัญหาไข้เลือดออก

  นายอำเภอได้เสนอว่าน่าจะมีการเก็บคะแนนสะสมและมีเกียรติบัตรให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเป็นรายเดือน และเมื่อสิ้นปีก็มีการรวมคะแนนทั้งปี   

         ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอทุกเดือน ทีมงานสาธารณสุขเราจะต้องเสนอสถิติโรคไข้เลือดออก สถิติอุบัติเหตุต่อที่ประชุมทุกเดือน โดยท่านนายอำเภอจะให้ความสำคัญมาก เดือนนี้ได้มีการนำเสนอตารางคะแนนพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกแยกเป็นรายหมู่บ้าน รายตำบล โดยคะแนนจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

0 ไม่ดี

1 ต้องปรับปรุง

2 พอใช้

3 ดีมาก

          เมื่อรวมคะแนนตามเกณฑ์รายหมู่บ้าน รายตำบลเพื่อใช้เปรียบเทียบกันทุกเดือน หากหมู่บ้านไหนคะแนนไม่ดี ก็จะมีการจี้ไปยังผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้ช่วยกันมากขึ้น

          นายอำเภอได้เสนอว่าน่าจะมีการเก็บคะแนนสะสมและมีเกียรติบัตรให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเป็นรายเดือน และเมื่อสิ้นปีก็มีการรวมคะแนนทั้งปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแรงกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนสนใจปัญหาไข้เลือดออกมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): kmกับงานประจำ 
  หมายเลขบันทึก: 11727
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ทำไงดีหนูกลัวเป็นไข้เลือดออก