ความตั้งใจเข้าใจเข้าสู่ blog ในปี 2549

 


                ผมตั้งใจว่านับแต่ต้นปี พ.ศ. 2549 จะเขียน blog อย่างสม่ำเสมอเพื่อเล่าประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  เริ่มวันนี้ด้วยเรื่อง
หลักคิดสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน : ให้ภาคประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด”

2549 blog

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (1)

morning_glory
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 
มาติดตามอ่านครับ