สถิติอุบัติเหตุรถช่วงเทศกาลปีใหม่

นอนโรงพยาบาล 8 ราย ส่งไปนอนรักษาที่ตาก 2 ราย รวมนอนโรงพยาบาล 10 ราย เท่ากับจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งอำเภอบ้านตากเป็น 10 ราย

           จากการรายงานสถิติอุบัติเหตุของกรมป้องกันฯนับว่าเป็นที่น่ายินดีที่การรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุและลดอัตราตายจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ลดลงจากปีก่อนมาก บาดเจ็บ 4,772 ราย ลดลงถึง 50.50% และตาย434 คน   โดยสาเหตุที่พบมีทั้งไม่สวมหมวกกันน็อค 64.87 % เมาสุรา 37% โดยตายมากที่สุดที่ศีรษะเกษ

            ในส่วนของอำเภอบ้านตากมีอุบัติเหตุรถ 9 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 10 ราย ไม่มีเสียชีวิต รวมทั้งจังหวัดตากบาดเจ็บ 62 ราย ตาย 2 ราย แต่หากคิดจำนวนผู้บาดเจ็บที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านตากทั้งหมด 30 ราย เป็นมอเตอร์ไซด์ 27 ราย จักยาน 3 ราย โดยนอนโรงพยาบาล 8 ราย ส่งไปนอนรักษาที่ตาก 2 ราย รวมนอนโรงพยาบาล 10 ราย เท่ากับจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งอำเภอบ้านตากเป็น 10 ราย

             ดังนั้นจำนวนผู้บาดเจ็บตามนิยามการส่งรายงานของกรมป้องกันฯคือผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บที่รับไว้นอนในโรงพยาบาลเท่านั้น ส่วนผู้บาดเจ็บที่ไม่นอนโรงพยาบาลหรือเล็กน้อยที่ไม่มาโรงพยาบาลไม่ได้นับรวมเข้าไปด้วย

             โชคดีที่บ้านตากปีนี้ไม่มีอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่มีอุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาล แต่ก่อนที่ผมจะมาเขียนบล็อกนี่ มีอุบัติเหตุหมู่รถเด็กนักเรียนตกถนน 29 คน ที่พื้นที่อำเภอสามเงา แต่คนไข้มาที่บ้านตาก 10 คน เราต้องประกาศใช้แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่จริง(ซ้อมเมื่อ2ธันวาคมที่ผ่านมา)

            นั่นแสดงว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุน่าจะยังมีอยู่เท่าๆเดิมเพราะดูแล้วพฤติกรรมความปลอดภัยยังไม่ค่อยเกิดขึ้นในคนไทย การเกิดน้อยเกิดมากของอุบัติเหตุจึงยังต้องอาศัยโชคหรือดวงหรือการนิยามการบาดเจ็บขึ้นมาใหม่ จึงจะช่วยทำให้ยอดผู้บาดเจ็บลดลงได้ ถ้าหากเราสนใจในเรื่องของจิตสำนึกความปลอดภัยหรือวัฒนธรรมความปลอดภัย อุบัติเหตุเหล่านี้น่าจะลดลงได้จริง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

gcjnjgnghncv
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

nmgvhmnbm