วันนี้ได้เดินทางไปนำเสนองานกับอาจารย์บุญเที่ยงที่มหาวิทยาลัยครับ โดยผมได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำงานที่ฝ่ายโรงพิมพ์และฝ่ายศิลป์ครับว่าทำไรบ้าง

     ส่วนเพื่อนๆที่นำเสนอนั้นที่ผมสนใจที่สุดน่าจะเป็นที่ การประปา ครับ โดยผมสนใจเรื่องที่เค้าได้ทำสื่ออุปกรณ์ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานทั่วประเทศครับ