ป้อน program ใดเครื่องจักรก็จะเดินตาม program นั้น

"การเรียนรู้ในองค์กร จะสัมฤทธิ์ผลดีมาก ถ้านโยบายเกื้อหนุน"

ปัญหาและอุปสรรคข้อที่ 3 ที่อยากจะ share สู่เพื่อนๆและคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ Knowledge Sharing เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คือ นโยบายหรือวัฒนธรรมขององค์กร ถ้าองค์กรไม่มีนโยบายหรือไม่สนับสนุนด้านนี้อย่างจริงจังแล้วเป็นไปได้ยากที่ knowledge sharing จะประสบความสำเร็จ  ในปัจจุบันถ้าจะเปรียบองค์กรเหมือนเครื่องจักร บุคคลากรในองค์กรก็เหมือนฟันเฟืองแต่ละตัวที่จะทำให้องค์กรมีการขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งจะขับเคลื่อนไปทางไหนก็แล้วแต่การป้อน program เข้าไปว่าจะป้อน program แบบไหน แน่นอนที่สุดทุกๆองค์กรจะเน้นการสร้างผลกำไรเป็นที่ตั้งแต่สิ่งอื่นๆที่เป็นเป้าหมายประกอบก็จะมีการ focus ที่แตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ    บางธุรกิจเน้นการผลิต   บางธุรกิจเน้นคุณภาพ   บางธุรกิจเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เน้นกิจกรรม    เป็นต้น เช่นเดียวกันสำหรับเรื่อง knowledge sharing ถ้าองค์กรตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่น่าจะดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลขึ้นมาในองค์กร ก็ต้องมีการวางนโยบาย การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เน้นให้ทุกๆฟันเฟืองขับเคลื่อนไปทางเดียวกัน ซึ่งถ้าทำได้ดังนี้แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBAความเห็น (1)

Bally
IP: xxx.203.175.244
เขียนเมื่อ 
มีความเห็นคล้ายกันเลยครับ ว่านโยบายหรือวัฒนธรรมขององค์กร เป็นปัจจัยสำคัญ