Transfer Knowledge ปัญหาทีต้องแก้ไข


ปัญหาที่พบในองค์กร ไม่ได้มาจากวิธีการในการ Transfer Knowledge แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นกลับมีสาเหตุมาจากพนักงานและผู้บริหารเอง
การแลกเปลี่ยนความรู้มีความสำคัญมากในองค์กร  แต่ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั้นก็คือ การ  Transfer Knowledge  เพราะเป็นกระบวนการที่ทำให้ความรู้สามารถเคลื่อนย้ายจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง  ซึ่งถ้ากระบวนการนี้มีความผิดพลาด  ก็อาจทำให้การ  Transfer Knowledge  ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  ในแต่ละองค์กรอาจมีวิธีการ  Transfer Knowledge  ที่แตกต่างกัน  อาทิเช่น  การจัดอบรม  การสัมมนา  การทำ Workshop  การสอนงานแบบตัวต่อตัวหรือการมีพี่เลี้ยงในการทำงาน  เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละวิธีก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน  แต่ประโยชน์ที่จะได้รับเหมือนกันนั้น ก็คือ  การได้รับความรู้จากประสบการณ์ของผู้สอน ซึ่งจะเป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานได้โดยตรง  แต่ปัญหาที่พบในองค์กร ไม่ได้มาจากวิธีการในการ Transfer Knowledge  แต่อย่างใด  ในทางตรงกันข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นกลับมีสาเหตุมาจากพนักงานและผู้บริหารเอง  เนื่องจากพนักงานแต่ละคนและผู้บริหารอาจละเลย หรือไม่ให้ความสำคัญ จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  เช่น  องค์กรจัดให้มีการอบรมในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานในองค์กร แต่พนักงานที่ได้รับการอบรมกลับไม่สนใจ  นั่งเล่นระหว่างการอบรม  ทำให้พนักงานคนนั้นไม่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมเลย  แม้ว่าจะได้รับการอบรมในเรื่องนี้แล้วก็ตาม  ดังนั้นในการแก้ไขปัญหา จะต้องทำให้พนักงานและผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญในการ Transfer Knowledge  ว่าจะสามารถทำให้เขาเหล่านั้นพัฒนาความรู้ของตนเอง และเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า  ส่งผลที่ดีต่อตนเองในอนาคต  ซึ่งหากองค์กรใดสามารถ Transfer Knowledge  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แน่นอนว่าพนักงานในองค์กรนั้นจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้ในอนาคต
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1167เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2005 22:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี