นอกจากความเห็นแก่ตัวแล้ว  สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการ   Sharing Knowledge  อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำเสนอ  และคิดว่าทุกองค์กรน่าจะประสบปัญหานี้ ซึ่งก็คือ  การอยากเด่น  อยากดี  และอยากได้มากกว่าคนอื่นๆ  ทำให้ไม่มีใครในองค์กรอยากที่จะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้กับคนอื่น  เนื่องจากกลัวว่าคนอื่นจะมีความรู้มากกว่าตนเอง  และจะทำงานได้ดีกว่า  ผลงานดีกว่า  ซึ่งจะส่งผลให้คนๆนั้น ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าตนเอง  ไม่ว่าจะเป็น  ได้เลื่อนขั้น  ได้ขึ้นเงินเดือน ได้โบนัสมากกว่า  เป็นต้น ดังนั้น  ผู้บริหารจะต้องขจัดความคิดเหล่านี้ให้หมดไป  โดยอาจสร้างการทำงานเป็นทีม  เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นทีม  ซึ่งอาจมีการกำหนดรางวัล (reward) โดยให้ทั้งทีม ไม่ได้ให้รางวัลเฉพาะคนใดคนหนึ่ง  วิธีนี้จะทำให้แต่ละคนช่วยกันทำให้ทีมสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้ตั้งเอาไว้  และช่วยลดปัญหาในเรื่องการชิงดีชิงเด่นของพนักงานในองค์กรได้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากยิ่งขึ้น  เพื่อทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย