ความเห็น 699

"อยากเด่น อยากดี อยากได้" อุปสรรคในการ Sharing Knowledge

sirirat panitkul
IP: xxx.147.1.2
เขียนเมื่อ 

สำหรับปัญหานี้คิดว่ามีอยู่ทั่วไปทุกๆองค์กร และเห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังมีหลายๆกิจกรรมในองค์กร ที่ไม่สามารถผลักดันการสร้างผลงานในรูปแบบ Team work ได้ บางครั้งการให้แสดงฝีมือแบบ Individual ยังสามารถดึง knowledge จากบุคคลได้อย่างเต็มที่มากกว่า และบางครั้งการทำงานเป็นทีมก็มีจุดด้อย เช่น การไม่ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ อาจคิดว่าถึงเราไม่ทำหรือทำนิดหน่อยเดี๋ยวคนอื่นๆก็ทำเอง ซึ่งมองว่าสำหรับกิจกรรมใดๆที่ยังคงต้องเป็น Individual show อยู่ก็อาจใช้หลักการการให้ผลตอบแทนเป็น Individual person เพียงแต่หลังจากผลงานนั้นถูกนำเสนอ ปรากฏออกมาแล้วก็อาจทำการเผยแพร่ กระจายความรู้เหล่านั้นให้ผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องทราบและจัดทำเป็นมาตรฐานเพื่อการจัดเก็บอย่างยั่งยืนต่อไป