เวลาไม่มี ไม่มีเวลา

"ไม่มีเวลา" ปัจจัยสำคัญมากๆตัวหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ share knowledge

ปัจจุบันทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการพัฒนาในด้านการใช้ทรัพยากรมนุษย์ "ทุนมนุษย์"  ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เน้นการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน โดยผลักดันให้มีการสร้าง output ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆจาก Input ที่มีอยู่เท่าเดิม  ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถยืนหยัด แข่งข้นกับคู่แข่งอันมากมายได้ จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้การทำงานของบุคคลากรในองค์กรมีการปรับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางหน่วยงานก็อาจมีการเพิ่มงานประจำมากจนกระทั่งทำให้ไม่มีเวลาที่จะมีการคิดสิ่งใหม่ๆหรือถ่ายทอดความรู้กันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในองค์กร โดยสาเหตุหลักๆที่อาจอ้างถึงก็คือ ไม่มีเวลา "แค่งานประจำก็เยอะมากแล้ว ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับใครๆได้" 

การแก้ไข  สำหรับปัญหานี้คิดว่ามีหนทางแก้ไขเพียงแต่ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายนั้นๆอาจต้องนั่งพิจารณารายละเอียดงาน ปริมาณงานของแต่ละบุคคลในแต่ละหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งนี้จะได้จัดประเภทงาน ปริมาณงานให้เหมาะสม กลุ่มคนใดที่ลักษณะงานควรมีเวลาให้เขาได้คิด ได้พัฒนา ได้แลกเปลี่ยน sharing ความรู้ ก็อาจมีการจัดสรรงาน Routine ที่น้อยลง (ไม่เต็มเวลางานทั้งหมด)  ทั้งนี้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่าการเพิ่มงาน routine จนไม่มีเวลาคิดค้น เรียนรู้ให้รู้แจ้งเห็นจริงในงานนั้นๆหรือการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น ไม่ยึดติดกับระบบเก่าๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBA

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 1171, เขียน: 13 Jul 2005 @ 22:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)