Manual ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสนทนากลุ่มย่อย Focus Groups

ก่อนที่เราจะลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลผ่านการ Focus Groups กับอบต. หรือกับเยาวชนแต่ละที่

มีไกด์เล็กๆ น้อยๆ สำหรับการทำ สนทนากลุ่มย่อย มาให้แต่ท่านได้นำไปประกอบการใช้กันอย่างรื่นเริง

   

  • การแนะนำตัว

-          บอกกับคนที่เราไปเก็บข้อมูลว่าเรามาทำอะไร มาจากไหน และควรบอกความจริง -          บอกกับคนที่เราไปเก็บข้อมูลว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่
-          ขออนุญาตคนที่เราไปเก็บข้อมูลว่าเราจะบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วย
-          บอกกับคนที่เราไปเก็บข้อมูลว่าเราจะนำข้อมูล ข้อค้นพบไปทำอะไร และบอกสาเหตุที่เราต้องเลือกเขาเป็นกลุ่มเก็บข้อมูล
-          บอกถึงผลที่เขาจะได้จากเรา

  • การสนทนากลุ่มย่อย

-          ใช้คำถามที่เตรียมล่วงหน้า เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และควรถามคำถามปลายเปิด ( ทำไม? อย่างไร? ยังไง?)
-          ควรเป็นนักฟังที่ตั้งใจฟังและติดตาม รู้จักป้อนคำถามให้เหมาะสมกับจังหวะของผู้ตอบ
-          มีผู้ดำเนินการหนึ่งคน และผู้ช่วยผู้ดำเนินการ(ผู้คอยจดบันทึก - สรุปผล) อีกหนึ่งคน รวมสองคน หรืออาจมากกว่านั้นตามกรณี
-          มีผู้ร่วมสนทนากลุ่มละประมาณ 10 - 12 คน หรือ ตามกรณี โดยนั่งล้อมรอบผู้ดำเนินการและผู้ช่วยผู้ดำเนินการ
-          ผู้ดำเนินการควรจดประเด็นการพูดคุยไว้ เพื่อกันการลืมระหว่างการสนทนา
-          ควรสร้างบรรยากาศก่อนการสนทนาให้เกิดความเป็นกันเองให้มากที่สุด โดยอาจเริ่มการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการไปก่อน
-          ผู้ดำเนินการจะต้องจำชื่อผู้ที่ร่วมสนทนาให้ได้ทุกคน ถ้าเกรงว่าจะจำไม่ได้ให้ใช้วิธีจดชื่อไว้ในสมุดบันทึกตามตำแหน่งที่คนๆ   นั้นนั่งอยู่
-          เริ่มการสนทนาโดยพูดเรื่องที่ใกล้ตัวของผู้ร่วมสนทนาก่อน เช่น คุยเรื่องงานในหน้าที่ ณ ปัจจุบัน เป็นต้น
-          พยายามให้ผู้ร่วมสนทนาทุกคนได้มีส่วนในการออกความคิดเห็นและได้ร่วมพูดมากที่สุดและอย่างทั่วถึง  (เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผู้ดำเนินการที่ต้องมีประสบการณ์การทำสนทนากลุ่มย่อยมาก่อน)
-          ระยะเวลาการสนทนา ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป ผู้ร่วมสนทนาจะเบื่อหน่ายได้)
-          สถานที่สนทนาไม่ควรมีเสียงรบกวนมากนัก อาจใช้ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกหรือถ้ามีสนามหญ้าหรือร่มใต้ต้นไม้นอกอาคารก็ได้แล้วนั่งล้อมวง
-          เวลาในการสนทนา ควรเป็นเวลาที่ผู้ร่วมสนทนาว่างจริง ๆ เพื่อทุกคนจะได้อยู่ร่วมสนทนาจนจบ ไม่ลุกออกไปก่อนการสนทนาจะเสร็จสิ้น
-          ผู้ช่วยสามารถช่วยซักถามหรือร่วมสนทนาด้วยได้ โดยเฉพาะบางประเด็นที่ผู้ดำเนินการอาจตกหล่นบ้าง
-          หลังการสนทนาเสร็จในแต่ละกลุ่มแล้ว ผู้ดำเนินการและผู้ช่วยควรมาสรุปผลสั้นๆ และวิเคราะห์ร่วมกัน 

 

  • หลักการบันทึก

-          จดบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและจดอย่างละเอียด
-          รีบบันทึกการสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์หลังจากการจัดสนทนากลุ่มย่อยหรือสัมภาษณ์เสร็จสิ้นในทันที
-          รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนบไว้ด้วยกับบันทึกการสัมภาษณ์
-          ถ้าพิจารณาเห็นว่าการจดบันทึก จะทำให้ผู้ตอบมีปฏิกิริยาซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการสัมภาษณ์ ต้องงดบันทึกแล้วใช้ความจำแทน

 

  • อุปกรณ์ในการบันทึก
-          เครื่องบันทึกเสียง MP3 หรือ เครื่องเล่นเทป หรือ อื่นๆ ถ้ามี
-          ปากกา, ดินสอ, สมุดบันทึก 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน RP-Team

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#พื้นที่#manual#คู่มือ#พันทาง

หมายเลขบันทึก: 117321, เขียน: 06 Aug 2007 @ 13:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เอ้าฝ่ายวิจัยเค้าเริ่มขยับร่างกายเข้ามาใน blog แล้ว ฝ่ายอื่นๆหละ ว่าไงครับ เจ้านายยยยยยยยยย