การฝึกทักษะการพิมพ์ดีดสัมผัส    ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์  ควรให้ฝึกคีย์สัมผัสกันก่อน  อย่าฝึกนักเรียน  โดยใช้การจิ้มดีด  นะครับ ….  ลองไปหาโปรแกรมที่คีย์สัมผัส    มาใช้กัน ….     เดี๋ยวนี้โลกพัฒนาไปมากแล้วนะครับ ….

ต้องฝึกทักษะพื้นฐาน  การคีย์แบบสัมผัส  ให้นักเรียน   การคีย์สัมผัสได้น่าจะดีกว่าการจิ้มดีด ….. ครับ….   คุณครูที่จะใช้อีเมล์ ใช้ chatบ่อย ๆ ครั้ง    คงต้องใช้ทักษะด้านนี้……จึงจะใช้งานได้เร็ว  และ คุ้มค่าในการใช้……

 

           โปรแกรม  ฝึกคีย์สัมผัส   ผมเรียกอย่างนี้ ….   จะมีแบบฝึก  เป็นบทๆ    เหมือนการฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยเครื่องพิมพ์ดีด      โดยมีเวลากำกับการฝึกให้ด้วย    เพื่อจะฝึกลีลานิ้ว   สายตา   การสัมผัสเร็ว   แถมมีรายงานคะแนนให้ด้วยว่าฝึกทำได้เท่าไร   ในเวลาที่กำหนด ….  เช่นนี้เป็นต้น    และยังมีเกม   ให้อีก

           โปรแกรม  มีทั้งชนิดให้ใช้ฟรี   ฟรีแวร์   และมีทั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่เขาทำขาย   ราคาก็ไม่แพง  ไม่เกิน  200  บาท      ลองหาดู ซีเอ็ด   โลตัส  อยุธยา  ก็มีขาย  …..

 

            ผมว่า การฝึกคีย์สัมผัส   เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ที่ครูต้องฝึกนักเรียนให้ทำให้ได้ …..

           ลองใช้…….  ซอฟต์แวร์  ให้เป็นประโยชน์   ที่ช่วยคุณครูสอนได้อีกด้วย ….. โดยครูไม่ต้องคิดทำชุดสื่อกันอีกเลย  และครูก็ไม่ต้องจ้ำจี้จำไชในการสอนเลย ….เพียงควบคุมดูแลการเรียนของนักเรียนเท่านั้น

           ขอให้สนุกกับการสอนนะครับ ….และมีกำลังใจที่จะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปครับ …..