เร่งคลอดระเบียบจ่ายเงินตน. 2 ทาง ก.พ.อ. มอบอนุ กก.กม.หาทางออก คาดสรุป "ขรก.ม." ควบ 2 เก้าอี้ ก.ย.นี้

เร่งคลอดระเบียบจ่ายเงินตน. 2 ทาง
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นาย วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินวิชาการให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลังจากคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) มีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 37 แห่ง พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 ที่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการรับเงินประจำตำแหน่งทั้งทางบริหาร และทางวิชาการได้ โดยให้เลือกรับเงินประจำตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ ก.พ.อ. ไปหาแนวทางออกระเบียบ ก.พ.อ. เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางบริหารให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ได้ ส่วนการเบิกจ่ายเงินตำแหน่งทางวิชาการไม่ต้องออกเป็นระเบียบ เพราะเป็นตำแหน่งติดตัว เพราะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว ให้เบิกจ่ายเงินสองทางให้ผู้บริหารได้ ส่วนจะใช้วิธีใดเบิกจ่าย เป็นหน้าที่ของ ก.พ.อ. คาดว่ากลางเดือนกันยายนจะมีรายงานความคืบหน้า  "เคยมีกรณีเทียบเคียงของข้าราชการครู ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ออกระเบียบ ก.ค.ศ. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะให้ครูได้ โดยรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นผู้ลงนามในระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดให้จ่ายสองทางได้ และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความให้จ่ายได้ เนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างการกำหนดตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์ไม่เหมือนข้าราชการทั่วไป เพราะข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย     ในตำแหน่งอาจารย์จะมีเงินเดือน และมีเงินตำแหน่งทางวิชาการที่ติดตัว แต่เมื่อไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย เช่น อธิการบดี คณบดี เป็นต้น จะไม่มีเงินเดือน มีแต่เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งบริหาร แต่ก็รับเป็นวาระ ต้องไม่เกิน 2 วาระติดกัน ต่างกับข้าราชการอื่นที่เมื่อได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว เงินประจำตำแหน่งกับเงินเดือนจะติดตัวไป และขยับสูงขึ้น" นายวิจิตรกล่าว มติชน 4 ส.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 117255, เขียน: 06 Aug 2007 @ 11:09 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)