เผย 10 เดือนแรกปีงบ 50 เบิกจ่ายเงินแล้ว 1.207 ล้านล้านบาท

เผย 10 เดือนแรกปีงบ 50 เบิกจ่ายเงินแล้ว 1.207 ล้านล้านบาท
โฆษกกรมบัญชีกลางเผยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 10 เดือนแรกปีงบประมาณ 2550 เบิกจ่ายแล้ว 1.207 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 2.57 ส่วนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม      ที่ผ่านมาก็สูงขึ้นร้อยละ 2.33 โดยหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงสุด นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายเงิน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังทั้งสิ้น 142,783 ล้าน บาท
หรือร้อยละ
9.12 ของวงเงินงบประมาณ สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2549    ร้อยละ 2.33 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 119,439 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.60 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,244,236 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 2.12 และรายจ่ายลงทุน 23,344 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.25 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 321,964 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 2.44
อย่างไรก็ตาม นายมนัส กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550 (ต.ค.49 - ก.ค.50)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังทั้งสิ้น 1,207,995 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.13 ของ วงเงินงบประมาณ สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 2.57 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 990,628 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.62 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 1,244,236 ล้านบาท ต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 0.55 รายจ่ายลงทุน 217,367 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.51 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 321,964 ล้านบาท สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2549 ร้อยละ 9.12 สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ กระทรวงแรงงาน และรัฐวิสาหกิจ มีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 95.47 94.13 และ 83.95 ตามลำดับ ส่วนโครงการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทร   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ และโครงการบ้านมั่นคง มีอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายต่อวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 90.08   89.36  และ 89.34 ตามลำดับ ผู้จัดการออนไลน์ 3 ส.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การเบิกจ่ายงบประมาณ

หมายเลขบันทึก: 117254, เขียน: 06 Aug 2007 @ 11:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)