การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาทนายความ

     การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เป็นทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท   กล่าวคือ เป็นการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแทนการนำคดีขึ้นสู่ศาล  ซึ่งนอกจากจะไม่มีใครเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะ   มีแต่ผู้ที่ชนะเท่านั้นแล้ว  ยังเป็นวิธีการที่ระงับข้อพิพาทได้ด้วยความรวดเร็วและประหยัด  ทั้งยังช่วยลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล  อันเป็นการรองรับกระบวนการยุติธรรมแนวใหม่  คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อีกด้วย

     ด้วยเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  สภาพทนายความจึงได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาพทนายความขึ้น  โดยได้ทำการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งแรก ณ ที่ทำการสภาทนายความ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2548  และจะทยอยเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

     การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)  คือ  กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยมีบุคคลที่สามเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่พิพาทยอมเจรจาผ่อนผันเข้าหากันจนนำไปสู่การทำความตกลงกันได้ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายในที่สุด

ข้อพิพาทที่ได้รับไกล่เกลี่ย

     1.  คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง

     2.  คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้

     3.  คดีหรือข้อพิพาทอื่นใด ที่ทำการไกล่เกลี่ยได้

ข้อพิพาทที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยจะเป็นข้อพิพาทที่ฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลแล้วหรือไม่ก็ได้

ผู้ไกล่เกลี่ย  คือใคร

     ผู้ไกล้เกลี่ย  คือ  ทนายความ  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"  จากสภาทนายความโดยได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  สภาพทนายความ  และได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เพื่อทำการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในแต่ละคดี

ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

1.  สะดวก  ขั้นตอนและวิธีการไม่ยุ่งยากเป็นกันเอง

2.  รวดเร็ว  ใช้เวลาน้อยกว่าการดำเนินคดี

3.  ประหยัด  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

4.  ความพอใจ  คู่พิพาทเป็นผู้ตัดสินใจในข้อตกลงของการไกล่เกลี่ย

5.  สมานฉันท์  ไม่มีผู้แพ้

...การไกล่เกลี่ยเป็นความลับ

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไกล่เกลี่ย

ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้

เว้นแต่คู่ความจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (6)

อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู่
IP: xxx.123.77.193
เขียนเมื่อ 

งานไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง หลังฟ้อง และชั้นบังคับคดีก็ย่อมทำได้

งานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง อ.ก.ช. ได้ทำทั่วประเทศไทย ต้องการทราบผลงานที่ทำด้วยจิตอาสา และงานสำเร็จมาแล้ว จาก พ.ศ. 2543 - 2551 ปีละ 360 คดี 9 ปีทำงานสำเร็จจำนวนมาก ดูใน Google พิมพ์นายนำ เพ็งพอรู้ จะทราบผลงานทั่วราชอาณาจักร คดีใหญ่ นักการเมืองท้องถิ่นปักใต้ กับ หจก. ตรัง เงินกู้ เก้าล้าน ณ จ.นครศรีธรรราช ยโสธร ไปถึง อุทัยธานี ก็ได้ไป ทุกภาคทำให้ทั่ว ความศรัทธาจากมวล

นายนำ เพ็งพอรู้ โทร 087-887-8124

นายนำ เพ็งพอรู้
IP: xxx.123.151.81
เขียนเมื่อ 

5 มีนาคม 2552 งานไกล่เกลี่ยเงินค่าแชร์ 3 รายการ ทุนทรัพย์ รวมกัน 9 แสนเศษ ณ ห้องไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.ก.ช. นำ 6 มีนาคม

2552 มีงานไกล่เกลี่ยเรื่องครอบครัว ณ ศาล แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนครศรี

ครับท่าน

มีนาคม - ธันวาคม 2552 ส่วนมากมีงานไกล่เกลี่ยตลอดทุกวัน นอกจากวันเสาร์อาทิตย์ ว่างได้รับเชิญวิทยากร บรรยายกฎหมาย จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และเงินทดแทนจำเลยในคดีอาญา พร้อมแนะนำและช่วยส่งเอกสารให้ผู้เสียหายด้วย ครับ ได้รับเงินจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวนมากครับท่าน

ติดตาม นายนำ เพ็งพอรู้ goole นายนำ เพ็งพอรู้ จะทราบผลงานเองครับท่าน

ส่วนเงินนั้นกรมโอนให้ทายาทผู้เสียหายโดยตรงครับท่าน

อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู่
IP: xxx.47.202.121
เขียนเมื่อ 

จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตรัง และหลายจังหวัด ได้รับเงิน ของกคมตาม พรบ. นี้ ต้องการทราบว่าใครได้รับบ้าง ติดต่อสอบถาม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดของท่าน หรือติดต่อ กระทรวงยุติธรรม ชั้น 15 ปากเกร็ด นนทบุรี หรือ

โท ร 087-887-8124 ครับท่าน

งานไกล่กลี่ยยิ่งใหญ่ในรอบปี 52 น่าจะเป็นคดี ศาลปากพนัง งาน อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ ติดตามทางสื่อมวลชน หรือ Google พิมพ์ อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ จะพบความมหัสจรรย์ วัดกับชาวบ้าน ทุนทรัพย์ เป็น หลายสิบล้านครับท่าน

มีโอกาส ติดต่อขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้ คุณนำ 087-887-8124 ครับท่าน

งานไกล่เกลี่ย อ.ก.ช. ทำทั่วประเทศไทยครับ เช่นนักการเมื่อง พัทลุง ยะลา และคดีที่สำคัญ สำเร็จแล้ว ครับท่าน. ผลงานได้ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม อ.ก.ช. ได้อิ่มใจได้บุญได้สร้างบารมีได้สร้างจิตสำนึกว่าจิตอาสาสูงกว่าอะไรทั้งสิ้น งานไกล่กลี่ยหวังผลงานสำเร็จคือตกลงกันได้คู่กรณีได้เงิน ได้ที่ดิน ได้ครอบครัว แต่อ.ก.ช. อาจได้เงินบ้างอาจจะได้บ้างตามกำลังศรัทธา

บางเรื่อง บางรายการ ไม่ได้รับอะไรเป็นตัวเงิน ได้รับแต่นามธรรมคือได้รับการยกย่องได้รับบารมี ได้

เผยแพร่ ศาสนา ครับท่าน สันติภาพ สันติสุขชาวโลก ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน.

อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้
IP: xxx.173.15.158
เขียนเมื่อ 

วันนี้ 9 เมษายน 52 ทำงานไกล่เกลี่ย เงินกู้ยืม เงินค่าแชร์ ณ ห้องไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดสุราษฎร์ ลูกหนี้อยู่ไชยา เจ้าหนี้ก็อยู่ไชยา ทำการไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น. ผลจะปรากฎวันต่อไปครับท่าน

วันก่อนไกล่เกลี่ย เงินกู้ยืม ดูจากพัทลุงนิวส์ และนครนิวส์ ตรังนิวส์ มีจำหน่าย 10 บาท คดีใหญ่ ๆ 13 ล้าน ณ นครศรี ฯ คดีเล็ก ๆ ก็มี ห้าหมื่น แสน เรื่องไม่สำคัญ เรื่องสำคัญในการทำงาน คือทำงานด้วยจิตอาสา เผยแพร่ศาสนา ทำให้ทุกฝ่ายทุกคน ได้รับสันติ อยู่ร่วมกัน ในนิติรัฐนี้ โดย เอื้ออาทรกัน

งานไกล่เกลี่ย ลดคดี ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ยังเสรืมสร้างความมั่นคงให้กับชาติอีกด้วย ทำให้คู่กรณี ชนะ ชนะ ด้วยกัน ยังทำธุรกิจร่วมกันได้อีกด้วย

ต้องการใช้บริการ อ.ก.ช. ติดต่อ 087-887-8124 อ.ก.ช. ให้บริการงานไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง หลังฟ้อง หรือชั้นบังคับคดีก็ได้ ครับท่าน

อ.ก.ช.นำ เพ็งพอรู้
IP: xxx.47.215.190
เขียนเมื่อ 

ข่าว ดี สำหรับ อ.ก.ช. 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานศาลยุติธรรม โดย สำนักระงับข้อพิพาท จัดอบรม หัวข้อ การอบรมพัฒนาความรู้กฎหมาย 18-20 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมพาวิลเลียล ควีนส์เบย์ จังหวัดกระบี่ ขอเชิญ อ.ก.ช. ไปประชุมร่วมกันครับท่าน

วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพของ อ.ก.ช. งานนี้ อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ และเพื่อน อ.ก.ช. จังหวัดตรัง ทุกท่านไปร่วมแน่นอนครับ

งานอาสา คืองานทำเพื่อคนอื่นโดยจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน ผู้ทำหวังผลงานคือความสำเร็จ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันครับ อ.ก.ช. ได้ความเอิ่มใจ พอใจ

ในผลงาน แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องทำใจเหมือนกัน

เทคนิคการทำงานนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ อ.ก.ช. ต้องใช้กุสโลยาย อันชอบด้วยกฎหมาย และต้องทำด้วยจิตสำนึกว่างานอาสา ไม่สามารถเรียกอะไรกับใคร ๆ ได้

เพราะเป็นงานอาสา

งานอาสาของ อ.ก.ช. ชั้นปฏิบัติการ ไม่ขาดทุนเป็นเงิน เพราะไม่ได้ลงทุนเป็นเงิน งานอาสาไม่กำไร เพราะไม่ได้ลงทุนเป็นเงิน งานอาสา เป็นงานต้องลงทุนด้วยคนที่เข้ามาอาสาทั่งกายและจิตใช้สมองคิด ลงทุนทางสังคม ลงทุนเชิงนโยบาย

สนใจงานอาสา ติดต่อ 087-887-8124- 075-220-148

IP: xxx.173.130.225
เขียนเมื่อ 

มูลหนี้จากการเล่นแชร์ ถูกยึดบ้านขายทอดตลาด จำเลยและคู่สมรสอ้างว่าไม่ได้นำโฉนดที่ดินและบ้านไปทำนิติกรรมใด ๆ เพียงแต่ภรรยาเล่นแชร์ การเล่นแชร์ไม่มีสัญญาเป็นหนังสือ ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ไม่กระทำการใด ๆ กับบ้านและที่ดิน ภรรยาเป็นสมาชิกประมูลแชร์ได้แล้วไม่ชำระเงินค่าแชร์ให้กับนายวงแชร์ นายวงแชร์ฟ้องบังคับครดียึดทรัพย์ขายทอดตลาด บุคคลภายนอกไปประมูลบ้านและที่ดินได้และนำไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อ.ก.ช. ได้รับเกี่ยรติได้รับเชิญให้ไปบรรยายกฎหมายการเล่นแชร์และกระบวนการยุติธรรมในศาลยุติธรรม สอบถามรายละเอียดได้ อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ 087-887-8124

075-220-148