เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2549  วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2549 เป็นวันที่ต้องมา present งานเป็นครั้งที่ 2  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับ  โดยอาจารย์บุญเที่ยงได้เรียกชื่อตามกลุ่มๆ  กลุ่มผม(การประปาส่วนภูมิภาค)ได้เกือบสุดท้ายครับ   โดยวันนี้ได้รับความรู้จากการฝึกประสบการณ์จากเพื่อนๆกลุ่มอื่น   ตัวอย่างเช่นประสบการณ์ในการทำงานจริงกับพี่เจ้าหน้าที่ และประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่นเรื่องของ กล้องวีดีโอ  กล้องถ่ายภาพนิ่ง รวมทั้งอุปรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อภาพยนต์  เครื่องขยายเสียง ของแต่ละหน่วยงาน  พอกลุ่มผมฟรีเซนต์เสร็จ  อาจารย์บุญเที่ยงได้ให้ไปศึกษาเรื่องของห้องดำเนินรายการเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมาครับ

       จากนั้นก่อนฟรีเซนต์งานเสร็จ  อาจารย์บุญเที่ยง ได้พูดคุยเรื่องของวันครูที่ทางคณะครุศาสตร์จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม (วันจันทร์หน้า)  โดยอาจารย์ได้พูดเรื่องขอความร่วมมือสำหรับนักศึกษาที่ว่างในวันที่ 14-15 (ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์) ให้มาช่วยรุ่นน้องปี 3 เอกเทคโน จัดบอร์ดงานวันครู