ความเห็น 8720

กิตติกานต์ 48

ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

บันทึกของคุณมีแต่ภาพกว้างๆ ไม่มีองค์ความรู้เกิดขึ้นเลย  อ่านแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีความรู้จากการประชุมเพิ่มขึ้นเพียงใด และอย่างไร  รวมทั้งความรู้ในส่วนของคุณเองที่นำไปแบ่งปันกับเพื่อนก็ไม่ได้เล่าให้ฟัง 

คุณต้องพัฒนาลีลาการเขียนบันทึกให้ดีกว่านี้ค่ะ อุตส่าห์เขียนตั้งยาว แต่มีเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญน้อยมาก  ปรับด่วนค่ะ