AAR on Bus

20 คน 20 AAR ออกมาจากใจ และจะนำไปสู่เป้าหมายของตนในอนาคตอันใกล้ ที่ต้องการจะทำต่อเนื่องจากการประชุมครั้งนี้
บนรถบัสขนาด 24 ที่นั่ง ของ ม.เรศวร  ขณะเดินทางกลับจาก ม.มหาสารคาม ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เข้าร่วมการประชุม UKM 4/2548 ณ ม.มหาสารคาม  จำนวน 20 ชีวิต ใช้เวลาในช่วงของการเดินทางกลับทำ AAR ของการประชุม UKM 4/2548 ระหว่างการเดินทาง  เนื่องจากบางคนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ยังไม่มีโอกาสได้พูดหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เลย และบางคนก็เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม KM จึงยังไม่ทราบว่า AAR คืออะไร   บนการเดินทางดังกล่าวทุกคนได้ทำ AAR ตามความรู้สึกของตนเอง ผมเองรู้สึกประทับใจมาก เนื่องจากผมเข้าร่วมประชุม UKM มาทุกครั้ง แล้วรู้ว่า AAR คืออะไร  และมีประโยชน์อย่างไร  การทำ AAR ของเราบนการเดินทางครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก 20 คน 20 AAR ออกมาจากใจ  และจะนำไปสู่เป้าหมายของตนในอนาคตอันใกล้  ที่ต้องการจะทำต่อเนื่องจากการประชุมครั้งนี้  ซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผมพอจะจับประเด็นได้ก็คือ ทุกคนจะเขียนบทความลง blog เพื่อเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้คนอื่นได้ฟัง  ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่หลายๆ คนอยากทำ ดังนั้นแฟน blog ทั้งหลายอาจจะได้เจอกับสมาชิกทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าจาก ม.นเรศวร บน gotoknow.org นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัยความเห็น (0)