สคร ๖ (๑)

JJ
Community of Practice

สคร ๖ (๑)

 ผมได้รับ e_mail จาก สคร เขต ๖ เรื่องขอคำปรึกษา ดังรายละเอียดข้างล่าง

"เรียน อาจารย์จิตเจริญ ที่เคารพ

       ดิฉันชื่อ ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.6 ขอนแก่น รับผิดชอบ KM ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่สำคัญ ดิฉันได้เข้ารับการประชุมอบรม KM จากที่กรมควบคุมโรคจัดมาบ้างแล้ว  แต่คิดว่ายังไม่สามารถสร้างกระบวนการ KM ที่แท้จริงภายในหน่วยงานได้ ในปีที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน จากที่ทำกันอยู่แล้ว และนำมาเขียนให้เป็น KM เท่าที่ได้  ดัง file ที่แนบมาพร้อม เพื่อให้อาจารย์ทราบว่า หน่วยงานเราทำอะไรกันบ้างแล้ว
       ทราบจาก สคร.5 นครราชสีมาค่ะ ที่อาจารย์ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาเรื่อง CoPของสคร.5    ดังนั้น สคร.6 จึงขอความกรุณาจากอาจารย์  มาให้ความรู้ และแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ในเรื่องของ KM (โดยเฉพาะ CoP ตามแนวทางของกรม) เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สคร.6 ด้วยค่ะ
        ภายในเดือน มค.-กพ.อาจารย์สะดวกวันไหน ขอวันอาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ทำหนังสือเชิญอาจารย์ หรืออาจารย์ จะนัดให้ไปคุยกันก่อนเมื่อไร ยังไง ขอให้อาจารย์แนะนำด้วยนะคะ"
        ผมขออนุญาตตอบทาง Blog เพื่อเสริมกิจกรรมที่ ครูแนะนำ (ศ.นพ.วิจารณ์ เสนอแนะ คือ ให้ใช้ B2Bให้มากๆ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดน้ำมันด้วย)
        ๑.ถ้าเป้าหมาย(KV)ชัดเจน แล้วทุกคนเคยอบรมแล้ว ลองนำเสนอผลงาน CoP เลยครับ
        ๒.วันที่ว่างตอนนี้เร็วที่สุด คือ ๒ กุมภาพันธ์ ครับ
        ๓.ทีมงานที่จะไปร่วมรับฟัง "เพื่อน ช่วยเพื่อน คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล รอง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ครับ
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#cop#km#บริการวิชาการ#สคร

หมายเลขบันทึก: 11686, เขียน: 09 Jan 2006 @ 14:01 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

พัชรี
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ยินดีค่ะ  รู้สึกภูมิใจว่า  ผลงานของทีมKM ศูนย์บริการวิชาการ ม.ข.  มีคนบอกต่อ ปาก ต่อ ปาก  จึง ขอเสนอแนะอ.จิตเจริญ  ว่าในปี2549  ศูนย์  น่าจะจัดเสวนาการรวมรุ่นของหน่วยงานต่างๆที่ได้ผ่านการอบรม KM  ให้มานำเสนอความก้าวหน้า ในส่วนภูมิภาคอิสาน  ซึ่งจะเป็นการ follow up  ด้วยว่าหน่วยงานได้นำ KM ไปใช้ขยายผลอย่างไร

พัชรี

 

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนรองพัชรี

 ยินดีครับ ผมเสนอต้นเดือน กุมภาพันธ์ หลังจากที่ท่านอาจารย์กลับจาก ตปท ครับ

 

ศรีสุนทร
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณา และ Feedback เร็วมาก  สรุปว่า อาจารย์และคณะจะมาเปิดโลกทรรศน์ เรื่องKM และช่วยพัฒนาCoP ให้พวกเราชาว สคร.6 ในวันพฤหัสที่ 2 ก.พ.นี้ โดยให้เตรียมนำเสนอ CoP ของหน่วยงาน (ซึ่งก็คงจะเป็นทำนองเดียวกับผลสรุปใน file ที่แนบมาให้อาจารย์นั่นแหละค่ะ ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีของ CoP นะคะ)

แล้วจะรีบทำหนังสือเชิญอาจารย์และทีมของอาจารย์ทุกคนตามที่อาจารย์เอ่ยนามในข้อ3 ค่ะ

         ศรีสุนทร

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านศรีสุนทร

 หมายเลขมือถือ รศ.ประจักษ์ 01-6621170 ผศ.นเรศ 01-7298473 ผศ.ดร.พัชรี 09-7105722 ครับ

 ประเด็นที่สำคัญ คงมา "ลปรร" ชนิดที่เรียกว่า " เพื่อน ช่วย เพื่อน" อาจจะนำประสบการณ์ที่ผมไป เข้า Study meeting ที่อินโดนีเซีย "มาเล่า สู่ กันฟังครับ"

JJ

ศรีสุนทร
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดีค่ะอาจารย์ ถือว่าโชคดีที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจารย์ได้รับมา และขอเพิ่มเติมให้อาจารย์ช่วยแนะนำแนวทาง หรือกระบวนการที่จะทำให้เกิด CoP ในหน่วยงาน สคร.6 ว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ใครบ้างที่ควรจะมีบทบาทสำคัญ ให้ CoP ดำเนินการไปได้  และให้อาจารย์ช่วยกระตุ้น และชี้แนะ    บุคลากรสคร.6 ให้เห็นความสำคัญ พร้อมที่จะรวมกลุ่ม ในเรื่องที่สนใจร่วมกัน ด้วยความสมัครใจ

กำหนดการน่าจะเป็นทั้งวันของวันที่ 2 กพ. ดังนี้

-อาจารย์ Input เพื่อให้บุคลากรได้ Concept KM/CoP

-ประสบการณ์จาก Study Meeting ที่อินโดนีเซีย

-Workshop CoP แบ่งกลุ่มตามความสนใจ/งานที่รับผิดชอบ

-แต่ละกลุ่มนำเสนอ อาจารย์

เรียนปรึกษาอาจารย์ว่า จำนวนบุคลากร ที่จะเข้าฟัง ควรสักประมาณกี่คน จึงจะพอเหมาะ

ขอบคุณค่ะ

JJ
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 

เรียนทีมงาน สคร.6

 จะเข้าฟังจำนวนเท่าใดไม่ขัดข้องครับ อยู่ที่ "ความตั้งใจของผู้บริหาร และ ทีมงานครับ" ถ้าจะให้สอดคล้องกับ "นโยบาย รัฐบาล และ ที่ กพร กำหนด" คือใช้  "การจัดการความรู้ขับเคลื่อนองค์กร" คงต้องคิดในองค์กรที่นี่ครับ

JJ

ศรีสุนทร
IP: xxx.157.44.226
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

   สคร.6 ได้ทำหนังสือเชิญอาจารย์ และทีมงานของอาจารย์อีก 3 ท่าน(ตามที่อาจารย์แนะนำ)แล้วนะคะ ในวันที่ 2 กพ.2549 เวลา 09.00-16.30 น.

            ขอบคุณค่ะ

             ศรีสุนทร

IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

รับทราบครับ

JJ