• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

  ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น  

ในปัจจุบัน  การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น เทศบาล   อบต. อบจ. ก็ตาม  ล้วนแล้วแต่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ  เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ ใกล้ชิดกับผู้คนมากกว่า  องค์กรภาครัฐส่วนกลาง   แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันคนยังตื่นตัวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นน้อยมาก  โดยเฉพาะในเขตเทศบาล ใหญ่ๆ  เช่นเทศบาลนคร เปอร์เซ็นต์ของการออกไปใช้สิทธิ์ไม่ถึง ร้อยละ 50 เลย 

จึงอยากจะขอความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายหลายว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น  มาจากปัจจัยตัวใดบ้าง หวังว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายคงจะกรุณาให้ข้อมูลด้วยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 11679
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น นั้น สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแทบทุกพื้นที่มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง อบต. อบจ. สส. สว.เชื่อมโยงกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ก็เข้ามามีบทบาท เป็นฐานคะแนนเสียง ให้กับพรรคการเมือง แทบทั้งสิ้นด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ "เรียกว่าหัวคะแนน "

ส่วนผู้สมัคร อบต. อบจ. นั้นยังมีกลุ่มที่เป็นขุนบาลหวยเถื่อน หรือเป็นเจ้ามือรับพนันฟุตบอล เข้ามาเป็นจำนวนมากโดยใช้เงินซื้อเสียง แล้วบุคคลเหล่านี้เชื่อมมีอิทธิพลในพื้นที่นั้นๆ เป็นฐานเสียงให้กับพรรคการเมืองทุกระดับ ทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้าน