การประเมินผลการปฏิบัติงาน (๓)

 ตามที่ได้เคยลงใน Blog เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน(๑) คุณวิมลรัตน์ ได้ส่ง Mail มาให้ (Click) ลองศึกษาเป็นตัวอย่างครับ ( ผมได้เรียนท่านวิมลรัตน์ ว่าจะขอเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางครับ)

ภาพซ้ายมือเป็นผลงานที่คุณวิมลรัตน์ ได้ออกแบบเอง และ มีความภาคภูมิใจ

JJ