สัมมนาวิชาการเคหกิจเกษตรทั่วประเทศ (7) : การพัฒนาความอบอุ่นของครอบครัว

"อย่าเปลี่ยนตัวคุณเอง เพื่อใคร อย่าให้ใครเปลี่ยน เพื่อคุณ"

               ต่อจากตอนที่แล้ว   ผู้เสวนาท่านสุดท้าย     คือ อ.กาญจนา ลุศนันท์  ท่านได้เสวนาหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาความอบอุ่นของครอบครัว (การพัฒนาครอบครัวและเด็ก) ว่า.....

 • อ.สง่า บอกแล้วว่า ครอบครัวตอนนี้ อยู่ร้อนนอนทุกข์  แล้วจะอยู่ดี มีสุข ได้อย่างไร
 • ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม
 • องค์ประกอบสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็ง 

          -การเริ่มต้นชีวิตครอบครัว 

          -ลักษณะของครอบครัว

         -การเริ่มต้นการดำเนินชีวิตครอบครัว การเลือกคู่ครอง

         -ประเภทครอบครัว   ( 1. ครอบครัวขยาย   2.ครอบครัวเดี่ยว พ่อ แม่ ลูก  3. ครอบครัวพ่อ แม่ เดี่ยว 4. ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง )

 • บทบาทของครอบครัว

           -ดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์

           -อบรมเลี้ยงดูสมาชิก

           -พัฒนาสมาชิกในครอบครัว

           -จัดการเศรษฐกิจในครอบครัว

 • ความสัมพันธ์ของครอบครัว

          -ครอบครัวที่ดี มีปฎิสัมพันธ์โดยการเอื้ออาทร เข้าใจกัน มีการสื่อสาร และการตัดสินใจร่วมกัน สร้างบรรยากาศ ที่สงบสุข รักครอบครัวที่อยู่

 • พฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดจาก

         -ความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่อง

         -ไม่ได้รับการตอบสนองที่เพียงพอ

         -หาความต้องการอย่างผิดวิธี

 • การจัดการทรัพยากรในครอบครัว

         -เวลา    จัดสรรเวลาให้เพียงพอ

         -แรงงาน   จัดการให้ทุกคนในบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำงาน

         -เงิน    จัดการการเงินให้เพียงพอ

          *จัดการตามหลักวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้พึ่งตนเองได้  ลดปัญหาทั้งภายนอก และภายในครอบครัว

 • การบริการของรัฐและช่วยเหลือสังคม    

         -บริการข้อมูลข่าวสาร  ด้านอนามัย ความปลอดภัย

          -ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลัก อาชีพรอง

          -ช่วยเหลือสังคม   พฤติกรรมไม่ต่อต้านสังคม  ช่วยเหลือสังคมอย่างมีความสุข

 • การนำความรู้ไปใช้ 

          -หลักการเลือกคู่ครอง

         "อย่าเปลี่ยนตัวคุณเอง เพื่อใคร   อย่าให้ใครเปลี่ยน เพื่อคุณ"

แล้วดูซิว่า จะอยู่กันได้ไหม อย่าเปลี่ยนนิสัยคน  อย่าเปลี่ยนสันดานใคร

 • การทำให้ความรู้ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กไปใช้ในการปฎิบัติงาน ควรทำดังนี้

          -ให้ความรู้กับวัยรุ่น    เรื่อง การมีครอบครัว  การรักถิ่นเกิด

          -ให้ความรู้กับสามี-ภรรยา   เรื่อง ความสัมพันธ์ของสามีภรรยา  การมีลูกเมื่อพร้อม  ทั้งด้านสุขภาพ เงิน และการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ  มีความรู้  EQ  

 • ข้อคิด 

          อย่าทะเลาะกันตอนหิว

          อย่าเปลี่ยนสรรพนามกัน

          อย่ากล่าวล่วงล้ำบุพการี

          ถ้าผิดกล่าวขอโทษ ให้อภัย

          ทะเลาะกันให้เสร็จก่อนเข้านอน

       -ให้ความรู้กับสมาชิกในครอบครัว    ร่วมกันรับผิดชอบในครอบครัว  ดูแลผู้สูงอายุ  หากิจกรรมให้ทุกวัยในครอบครัว ทำร่วมกันในงานอาชีพ อย่างเหมาะสมกับร่างกาย  เช่น หญิงขณะตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก ผู้สูงอายุ 

           สรุป การพัฒนาครอบครัวให้อยู่ดี มีสุข 

                     รักกันอย่างพอเพียง   

                     ให้เวลาอย่างพอเพียง

                     ใช้เงินอย่างพอเพียง

นันทา  ติงสมบัติยุทธ์

3 สค50

         

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#สัมมนา#เคหกิจเกษตร

หมายเลขบันทึก: 116640, เขียน: 03 Aug 2007 @ 16:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • มาเป็นชุดเลยนะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับที่นำมาแบ่งปัน
 • แวะไปให้กำลังใจพรรคพวกในชุมชนนักส่งเสริมการเกษตรบ้างนะครับ
 • ตามมาอ่านต่อครับ
 • คงมีตอนต่อไปอีกนะ
 • ขอบคุณ ครับ