เครือข่ายเบาหวานPCU หนองนกทา เขมราฐ

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ความตื่นตัว และความร่วมมือของชุมชน

เมื่อวันที่ 5/1/49 ได้มีโอกาสไปร่วมจัดงานกับPCU หนองนกทา เครือข่ายชุมชนหนึ่งของชุมชนเบาหวานเขมราฐ ได้จัดงาน ชุมชนใส่ใจดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยได้รับความร่วมมือจาก PCU หนองนกทา อบต หนองนกทา และทีมงานเบาหวานโรงพยาบาลเขมราฐ  โดยดำเนินงานดังนี้

- ตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวาน

- จัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในหมู่บ้าน โดยแตละหมู่บ้านจะมีเตรื่องตรวจและที่ตรวจน้ำตาลประจำหมู่บ้าน โดยมีทีม อสม แกนนำเบาหวานชุมชนเป็นผู้ดูแลการเจาะ ก่อนไปตรวจกับแพทย์ และเมื่อเกิดปัญหา เช่นน้ำตาลต่ำ น้ำตาลสูง โดยมีทีมconsult เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน และ โรงพยาบาลเขมราฐ เมื่อตรวจแล้วเกิดปํญหาสามารถ COnsult ทีมได้ 24 ชม

- สร้างแกนนำเบาหวานหมู่บ้าน แกนนำผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านให้มีความรู้ในการดูแลตนเอง ดูแลให้คำปรึกษากันเองได้ในหมู่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

 ผมและทีมมีส่วนได้ไปอบรมแกนนำให้มีความรู้ด้านต่างๆ ทุกๆด้าน และมีวิทยากรสอนเจาะเลือด

ให้แก่แกนนำ และผู้ป่วย มีผู้เข้าร่วมประมาณ 180  คน ได้รับงบประมาณ 99000 บาทจาก อบตหนองนกทาซึ่งถือเป็น อบต ตัวอย่างที่สนใจในเรื่องปัญหาสุขภาพมาก ถ้ามีอีกหลายๆที่ทำแบบนี้ เครือข่ายเบาหวานในชุมชนคงเข้มแข็ง และเป็นผลดีกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างมาก

 

งานนี้ทุ่มทุนสุดๆเลย น่ายกย่องเป็นชุมชนตัวอย่างในเครือข่ายเบาหวานเขมราฐ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Khemaratความเห็น (2)

ผู้ป่วยเบาหวาน
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ สอ หนองนกทา ที่มีความตั้งใจจริงในการทำงาน
ผุ้ป่วยหนองนกทา
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
สะบายเพราะว่าได้เจะเลือดอยู่บ้านไม่ต้องอดข้าวไปรอรับยา