ทั้งความจำกัด (Limited) และความขาดแคลน (Scarcity) สองคำนี้จะถูกนำมาใช้ในภาษาไทยแบบสลับกัน แทนกัน ทั้ง ๆ ที่ความหมายไม่เหมือนกัน เช่น ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด หรือทรัพยากรมีอยู่อย่างขาดแคลน อ่านผ่านในทันทีก็ไม่เห็นต่างอะไรกัน แต่แท้ที่จริงแล้วจะต่างกันตรงนี้ครับ ลองพิจารณาดูนะครับ โดยผมจะโยงกับเรื่องทรัพยากรนี่แหละครับ เนื่องจากจะไปเกี่ยวข้องกับการจัดการด้วย

     ความจำกัด (Limited) เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง คือสิ่งนั้น สิ่งนี้มีอยู่จำกัด ส่วนความขาดแคลน (Scarcity) ก็คือสิ่งนั้น หรือสิ่งนี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดตามธรรมชาติ เมื่อถูกความต้องการใช้แล้วไม่เพียงพอกัน เช่นต้องการพร้อมกัน หรือใครต้องการมากน้อยไม่เหมือนกัน เมื่อนั้นแหละครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความขาดแคนขึ้น เช่น น้ำมันมีอยู่อย่างจำกัด หากใครไม่ต้องการใช้เลย ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร แต่เมื่อความต้องการมีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความขาดแคลนก็จะเกิด เมื่อเกิดความขาดแคนขึ้นแล้วกลไกการจัดการก็ดำเนินไปเพื่อไม่ให้ความขาดแคลนนี้เป็นปัญหา

     เพราะความขาดแคลน (Scarcity) นี่แหละวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยสร้างแนวคิดในการจัดการกับปัญหา ไม่ใช่เพราะความจำกัด (Limited) และจุดมุ่งหมายที่แท้จริง คือเพื่อความเป็นธรรมในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างขาดแคลนครับ เล็ก ๆ น้อย ๆ กับเศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด