คนไทยกับปีใหม่ 2549

...โพลล์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...ปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า กิจกรรมแรกที่จะทำคือ การทำบุญ...
อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ได้นำโพลล์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาเขียนลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ว่า คนไทยมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไป(ในทางที่ดี) สาระน่ารู้ 4U ขอนำเรื่องดีๆ มาเล่าสู่กันฟังครับ...

โพลล์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจติดต่อกันมาก่อน 3 ปี (2546-2548) ปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่า กิจกรรมแรกที่จะทำคือ การทำบุญ เรื่องนี้ผู้เขียนขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ (อนุโมทนาก็เป็นบุญคือ อนุโมทนาทานครับ)

ปีใหม่ 2548 กลุ่มตัวอย่างตอบว่า จะเลี้ยงสังสันทน์กันมากที่สุด 29.8 % ทำบุญ 18.6 % ท่องเที่ยว 12.5 % ซื้อของอุปโภคบริโภค 11.4 % สินค้าฟุ่มเฟือย 10.2 % สินค้าคงทน 7.8 % และอื่นๆ 0.2 %

ปีใหม่นี้คนไทยส่วนใหญ่ 82.5 % ระบุจะอยู่กับบ้าน ที่เหลือ 17.5 % จะไปเที่ยว กลุ่มที่อยู่กับบ้านจะทำบุญ 34.3 % ซื้อของอุปโภคบริโภค 27.8 % ซื้อสินค้าคงทน 10.2 % ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย 5.5 %

กลุ่มที่ไปเที่ยวยังคงเน้นเที่ยวในประเทศ 96.3 % ไปต่างประเทศ 3.7 % คนกรุงเทพฯ ระบุว่า จะเที่ยวในกรุงเทพฯ 56.2 % เที่ยวนอกกรุงเทพฯ 23.2 % กลับบ้านและอื่นๆ 0.3 %

แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นทะเล 37.5 % ภูเขา 21.5 % น้ำตก 16.9 % โดยเฉพาะชลบุรี(พัทยา) เชียงใหม่ และนครราชสีมา(เขาใหญ่)

ของขวัญยอดนิยม 3 อันดับแรกได้แก่ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง 18.2 % กระเช้าของขวัญ 17.9 % ของกิน 14.5 %

ปีใหม่ 2549 คงจะเป็นปีใหม่ที่ดีสำหรับคนไทย อย่างน้อยก็มีโพลล์สำรวจพบว่า คนไทยทำบุญกันมากขึ้น เลี้ยงสังสันทน์ลดลง เรื่องนี้บ่งชี้เหมือนกันว่า สังคมไทยส่วนรวมกำลังจะเคลื่อนไปสู่ความดีงาม ขอแสดงความชื่นชมอนุโมทนากับทุกท่านที่มีโอกาสทำอะไรดีๆ ในปีใหม่ครับ...

แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย. Eco-No-Miss: สวัสดีปีใหม่ 2549. กรุงเทพธุรกิจ BizWeek. 30 ธันวาคม 2548 – 5 มกราคม 2549. หน้า B2.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๘ มกราคม ๒๕๔๙.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)