เนื่องจากในบันทึกที่แล้ว ลงภาพพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในแนวตั้ง 12 ภาพให้ชมกันแล้ว บันทึกนี้ลงให้ชมกันอีกเป็นภาพพระธาตุนาดูนในแนวนอน 7 ภาพครับ กรุณาติชมกันบ้างนะครับ