ในช่วงเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม ผมได้มีโอกาสคุยกับหลายท่าน มีอยู่ 3 ท่านที่ชมว่าผมถ่ายรูป (ด้วยกล้อง digital) ได้สวย ได้แก่ อาจารย์หนึ่ง,คุณบอย (ชอบดอกทานตะวันในบันทึกนี้ Click>)และท่านอาจารย์มาลินี (ชอบดอกทานตะวันในบันทึก <Click>นี้)

   พอในวันที่ 7 มกราคม 2549 ช่วงบ่ายๆ ผมได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการพระธาตุนาดูน (เวลาประมาณบ่ายสองโมงเศษๆ )กับคณะของมน.และมอ.โดยมีคณะของมมส.(นิสิตภาควิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) เป็นผู้นำทัวร์และบรรยายตลอดเส้นทาง

   ผมได้มีโอกาสไปถ่ายภาพพระธาตุนาดูน ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆ ผลออกมาอย่างไร โปรดชมภาพที่ผมถ่ายมาฝากให้ชมอย่างจุใจเลยนะครับ

   

     ชุดนี้เป็นภาพแนวตั้งมีทั้งหมด 12 ภาพ เรียงเป็นแถวๆ 4 แถว จากซ้ายไปขวา ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมชอบภาพไหน กรุณาติชมบ้างนะครับ.........