ความเห็น 8602

Tacit Knowledge ด้านการถ่ายภาพ (พระธาตุนาดูน) ของ beeman

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
   พอจะตรงใจบ้างครับ ขอบคุณคุณชายขอบมากครับ ที่มหาสารคาม มีหลายคนอยากพบคุณชายขอบมากครับ โดยเฉพาะคุณบอยและbeeman