ระหว่างวันที่ 5-8 (7) มกราคม 2549 สมาชิก NUKM blog นำทีมโดยท่านอาจารย์วิบูลย์, ท่านอาจารย์มาลินี, ท่านอาจารย์เทียมจันทร์ และผู้ร่วมเดินทางรวมทั้งพนักงานขับรถ 22 ชีวิตได้เดินทางไปร่วมงาน UKM ครั้งที่ 5/2548 หรือ ครั้งที่ 1/2549 (แล้วแต่จะนับครับ) ที่โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6-7 มกราคม 2549

   ในการเดินทางครั้งนี้ ผู้เขียนบันทึกลงบล็อกในชุมชน NUKM blog ได้ร่วมเดินทางไปเกิอบหมด ได้แก่ ท่านอาจารย์วิบูลย์,ท่านอาจารย์มาลินี,คุณบอย, beeman, อาจารย์หนึ่ง,คุณวันเพ็ญ ฯลฯ ผมในฐานะคนเขียนบล็อกได้คุยกับสมาชิกหลายท่านว่า ระหว่างไม่อยู่นี้คงเหลือคุณหมอวัลลภเพียงคนเดียวละกระมังที่จะเขียนบันทึกให้ NUKM blog   (และก็เป็นไปตามคาดจริงๆ  ในวันที่ 6 ม.ค.49)

   พอกลับมาตรวจสอบบันทึกใน NUKM blog วันที่ 5 ม.ค. มี 7 บันทึก (3 คน), วันที่ 6 ม.ค. มี 1 บันทึก (นพ.วัลลภ), วันที่ 7 ม.ค. ไม่มีบันทึก, ส่วนวันที่ 8 วันนี้ ขณะตรวจสอบมี 3 บันทึก (คาดว่าวันนี้คงมีไม่ต่ำกว่า 6 บันทึกครับ)