โรงพยาบาลหนองคายรับภาระหนักในการดูแลไตเสื่อมระยะสุดท้ายจากโรคเบาหวาน เรามีผู้ป่วยเข้ามารับคำปรึกษาในหน่วยไตเทียมเพิ่มขึ้นทุกปี การขยายบริการฟอกเลือดจากจำนวนเครื่องไตเทียม  2 เครื่อง เป็น  4 เครื่องไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ไตเสื่อมจึงจุดประกายให้เป็นที่มาในวันนี้ วันที่เรารณรงค์ความรู้โรคไตสู่ชุมชน ร่วมกับการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท่านผู้มีประสบการณ์การเป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายมาเล่าเรื่องราวครั้งหนึ่งในชีวิตเกือบไม่รอดให้พวกเราได้รับฟังกันและให้ข้อคิดให้เรากลับไปดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเป็นไตเสื่อม

   กลับจากการประชุมก็มีแรงใจบวกกับความคิดที่ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ในวันนั้น มาเพิ่มความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อชะลอการเป็นไตเสื่อมระยะสุดท้ายภัยคุกคามแห่งชีวิตกันเลย ไฟแรง Hot! Hot! จริงๆ จากตลาดนัดจำได้ว่าเราเริ่มต้นมาจากการ Meeting มานั่งมาพูดคุยกันและคิดกันว่าทำอย่างไรจะให้การดูแลโรคเบาหวานครบวงจร แน่นอนไม่ใช่แค่ดูแลโรคเบาหวานอย่างเดียว อาจารย์เทพให้ข้อคิดกับเราว่า อยากจะให้ดูเลยไปจนกระทั่งถึงการป้องกันโรคเบาหวาน มันก็เสมือนหนึ่งเป็นหัวหอกของการป้องกันโรคเริ้อรังทั้งหลาย ถ้าเราป้องกันได้ มันจะป้องกันการเป็นอัมพฤติ อัมพาต ป้องกันเส้นเลือดตีบที่หัวใจและไตเสื่อมระยะสุดท้ายได้ ข้อความเหล่านี้ฟังแล้วกินใจจริงๆ เรามาถึงจุดของเราตรงนี้ ที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราต้องสนใจแล้ว เพราะว่าประชากรของเราหลากหลาย อาหารก็หลากหลาย เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูว่า พวกเขาทำอะไร กินอยู่อย่างไร  เราประสพปัญหาผู้ป่วยโรคเบาหวานก้าวสู่การเป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว  แล้วยิ่งไม่มีความรู้เรื่องโรคไตเสื่อมหรือการดูแลตนเองเพื่อป้องกันไตเสื่อมยิ่งแย่ใหญ่เลย ในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร  อันนี้น่าคิดเราก็เลยหันกลับมามองที่การป้องกันแล้วก็มา Share & Learn กัน  มาป้องกันโรคไตเสื่อมและชะลอโรคไตเสื่อมระยะสุดท้าย  ครั้งแรกเรารณรงค์ในกลุ่มประชาชนทั่วไปก่อนสร้างความตระหนักกับผู้ที่ยังไม่เป็นเพื่อให้เขามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและแนวทางการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเป็นไตเสื่อม อย่างน้อยเขาก็กลัวที่จะเป็นไตเสื่อมมากขึ้น ครั้งที่สองให้ความรู้ที่คลินิกโรคเบาหวาน กลุ่มนี้ให้ความสนใจใคร่อยากรู้การเป็นไตเสื่อมมาก ก็ได้ Idea จากตลาดนัดเขาสามารถนำ Self help group กับ Fogus group ที่เป็นลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานจากประสบการณ์ของท่านผู้เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้าย ได้รับการรักษาที่ไม่เหมือนกัน ท่านแรกทำ Dialysis ท่านที่สองฟอกเลือด ท่านที่สามผ่าตัดเปลี่ยนไต พวกเขาเหล่านั้นยินดีเป็นอาจารย์ให้กับพวกเราได้อย่างดีเยี่ยม เป็นเวทีเสวนาที่สนุกสนาน ซักถามกันแบบถึงพริกถึงขิง ผู้แบ่งปันก็เล่าให้เห็นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

   เราจึงเรียนรู้ว่า การให้ความรู้โรคไตสู่ชุมชนควรจะทำซะตั้งนานแล้ว  เดิมเราดูแลรักษาที่ปลายเหตุ เราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ทำใหม่ ให้บริการแบบเชิงรุก ทำอย่างไรจะสกัดกั้นดาวรุ่งสู่การเป็นผู้ป่วยไตเสื่อมและการเป็นผู้ป่วยโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว ประชาชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคไต มีแนวทางการดูแลตนเองป้องกันการเป็นโรค  คนที่เป็นโรคเบาหวานเริ่มตระหนักและใส่ใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น  พวกเขาบอกเราว่า กลัวที่จะกินยาเยอะ ที่กลัวมากที่สุดก็คือการเป็นโรคไตเสื่อมหรือไตเสื่อมระยะสุดท้าย

                                                   จาก...Bluter fly Pea ผู้นำเสนอกลุ่มดอกอัญชัน