AAR : Micro Success ของวันที่ ๕ มค. ๔๙

เรียนรู้ KM โดยการปฏิบัติ

เรียนรู้ KM โดยการปฏิบัติ

วันที่ ๕ มค. ๔๙ เป็นวันที่ผมเหนื่อยมาก    แต่ก็ชื่นใจมาก    เพราะเกิด micro breakthrough ในวิธีทำงานถึง ๒ เรื่อง

  1.    วิธีจัดให้เรียนรู้ KM โดยไม่บรรยาย  

                เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็นหนูตะเภาของเราครับ    คุณหมอสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (02 590 1851 - 2) และสมาชิกจากหลากหลายหน่วยงาน   น่าจะช่วยเล่าเหตุการณ์ และความประทับใจ (หรือไม่ประทับใจ) ได้    เราขอเผยความลับว่า คนที่มาร่วมกันตอบคำถามนั้นมาโดยบังเอิญ    ไม่มีการเตรียมตัวหรือเตี๊ยมกันมาก่อน   คุณธวัชจะช่วยเขียนเล่าสู่กันด้วย   คุณน้ำและคุณแขกอาจช่วยบันทึกสั้สๆ ว่าตนเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เมื่อวาน

   2.  วิธีแก้ปัญหา KM ขาดการจัดการ

                 เขตการศึกษาที่ ๑  จ. นนทบุรี    คือหนูตะเภา    ทีมงานที่มา ๖ - ๗ คนมาปรึกษาเป็นครั้งที่ ๒    ผมสังเกตว่าทีมงานดูจะเข้าใจ KM และเข้าใจบทบาทด้านการจัดการโดยทีมแกนนำ    ว่าสำคัญเพียงใด    และการจัดการดังกล่าวมีวิธีการและกุศโลบายอย่างไรบ้าง    โดยเฉพาะการใช้ไหวพริบ และความเอาใจใส่ คอยตรวจหา หน่อความสำเร็จ หรือ ความสำเร็จเล็กๆ เอามาส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง ขยายผล   ทีมงานของเขตการศึกษาที่ ๑  นนทบุรี น่าจะเขียนเล่าวิธีจัดการกิจกรรม/ระบบ KM    ที่เราตกลงกัน เป็นการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในวงการ KM    เท่ากับเป็นการปฏิบัติ KM ไปในตัว    และเป็นการ ฝึกจับหน่อความสำเร็จ   เพราะว่าที่เคยกันเมื่อวาน มีหน่อความสำเร็จผุดขึ้นมากมาย   ถ้าเราไม่เห็น   เราก็จะละเลยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย หน่อความสำเร็จ นั้น    เรืองนี้คุณหญิง (นภินทร) คงจะเข้ามาบันทึก หน่อความสำเร็จ ที่เธอเห็น   เป็นการ ลปรร. กันด้วย

วิจารณ์ พานิช

๖ มค. ๔๙

ห้องพักรอ  สนามบินดอนเมือง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)