บางคนอยากรู้ว่าเรามีการออมเป็นอย่างไรจะเทียบเคียงกับอะไรดีลองใช้วิธีนี้ดูครับ

1.ตรวจสอบการออมไม่ควรน้อยกว่าสูตรในข้อ2

2.ให้เอารายได้ทั้งปีหารด้วย10แล้วคูณด้วยอายุครับ เช่น รายได้ปีละ 1000000 บาท อายุ 50 ปีจะได้ 1000000/10=100000 แล้วคูณ 50 =100000*50=5000000 บาท

ลองคำนวณดูเองครับ....