เรื่องน่าเศร้าในโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบในกระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.   สพท.   และ ผู้บริหารโรงเรียนโปรดอ่าน  เรื่องนี้

วิจารณ์ พานิช