รางวัลยามยอดเยี่ยมแห่งปี

ยามทั้ง 2 ท่านมีหัวใจแห่งการเป็นนักบริการช่วยเหลืองานในคณะฯ เป็นอย่างดี นอกเหนือจากงานในหน้าที่ และยังช่วยทำหน้าที่ในการสอดส่องความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ในคณะ และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

   ในปีนี้คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดีเด่นแห่งปี ในงานกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ท่านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับรางวัลยามยอดเยี่ยมแห่งปี หนึ่งในนั้น มียามชวนที่ผมเคยเขียนไว้ใน Blog ในเรื่อง ยามไทยหัวใจ 5 ส. ยามทั้ง 2 ท่านมีหัวใจแห่งการเป็นนักบริการช่วยเหลืองานในคณะฯ เป็นอย่างดี นอกเหนือจากงานในหน้าที่ และยังช่วยทำหน้าที่ในการสอดส่องความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ในคณะ และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวครับ

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ คนดีๆก็ต้องให้รางวัลกัน เป็นการบำรุงขวัญ กำลังใจที่ดีค่ะ