สุรีย์40

แบบนินทา(ลับหลัง)เจ้าตัวไม่อยู่

ยื่นนินทาครั้งแรก พุธ 4 มกราคม 2548

ยีนส์เด่น

     ขยัน ตั้งใจทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้งานได้เร็ว ใฝ่หาความรู้ เรื่องไหนไม่รู้ก็จะถามทันที มนุษยสัมพันธ์ดี มีสัมมาคาราวะ รู้จักกาลเทศะ งานที่ได้ค่อนข้างดี ผิดพลาดน้อยและทำงานเร็ว หญิงเหล็ก ทนแดด ทนฝน ทนหนาว(ไม่ค่อยได้) ทนทุกสภาวะ หยีทนด้าย....

ยีนส์ด้อย

     ยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจและขาดความมั่นใจในงานบางอย่าง เช่น ในการถ่ายภาพที่เป็นพิธีการและการประชุม (เป็นช่วงแรกของการฝึกงาน) เพราะว่าน้องหน้ายังบางอยู่คับ

ยีนส์ที่ต้องปรับปรุง

     ฝึกถ่ายภาพให้เยอะ ออกงานบ่อยๆ บ้ากล้าลุย เดี๋ยวก็จะดีเอง

ผู้นินทา (ลับหลัง) เรืองกิตติ์ อย่างดี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุรีย์ความเห็น (0)