โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วันนี้นอกจากที่จะไปประเมินผลผลการปฏิบัติงานของพนักงานของโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นกรรมการของโรงพิมพ์ จึงได้โอกาสเรียนถาม (สัมภาษณ์) ท่านผู้จัดการ  รองศาสตราจารย์ เรวัตร ทักษิณะมณี ไปควบคู่กัน ประเด็นที่อยากจะสื่อคือ

  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการที่มหาวิทยาลัยมีโรงพิมพ์เป็นหน่วยงานที่สังกัด การจัดพิมพ์งานใดๆของหน่วยงานที่สังกัดต้องให้โรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้จึงจะสามารถไปพิมพ์งานชิ้นนั้นข้างนอกมหาวิทยาลัยได้ เรื่องนี้ได้นำเข้าประชุมในที่ประชุมคณบดีหลายครั้ง

ความเป็นจริงที่ท่านอาจารย์เรวัตร เล่าให้ฟังว่า "ปัจจุบันมีงานประมาณ ร้อยละ ๓๐ ถึง ๔๐ เท่านั้นเองที่โรงพิมพ์ได้รับมาจัดพิมพ์"

ภาพซ้ายมือ เป็นตัวอย่างผลงานส่วนหนึ่งของโรงพิมพ์ เพื่อที่ให้หน่วยงานต่างๆสนับสนุน "องค์กรในกำกับ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ได้มีโอกาสได้รับใช้พวกเราบ้างครับ และ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนด้วยดีมาตลอด

JJ