เตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงานวิจัย

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 28 - 29 กรกฏาคม 2550

นับว่าปีนี้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นฤกษ์ดีที่ที่สายสนับสนุนให้ความสนใจในการทำวิจัยสถาบัน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดี (รศ.มาลินี  ธนารุณ) ให้งบประมาณในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งปีนี้งบประมาณ 2550 มี 17 โครงการโดยท่านคณบดีให้คิดจากงานที่เราทำ และเราสนใจที่จะทำ  จึงได้งานวิจัยมาทั้งหมด 17 โครงการเนี้ย  และมีผู้สนใจนำเสนอผลงานนเรศวรวิจัย  5  เรื่อง  ซึ่งเป็นปีแรกที่ตัวดิฉันได้นำเสนอเป็นปีแรก  รู้สึกตื่นเต้นบอกไม่ถูก  แต่ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตการทำงาน  ท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง) ได้จัดเวทีจำลองในการนำเสนอผลงานให้ทุกคนได้นำเสนอและเป็น กูรูในการวิพากษ์และซักถาม  ให้เกิดความชำนาญและเคยชิน  ไว้เจอกันวันงานนเรศวรวิจัยค่ะ  พบกับตัวแทนสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนครับ
เขียนเมื่อ 

ฟิตซ้อม พร้อมเทรนเนอร์ อย่างนี้ มีหวังกวาดรางวัลมาเพี๊ยบ  ตอนนี้ให้รางวัลชนะใจคนดูไปก่อนนะคะ