วันก่อน (20 กรกฎาคม 2550) คุณครูยิหวา โรงเรียนบ้านปะอุง ได้มาคุยด้วย คุณครูบอกว่า อยากให้นักเรียนได้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมที่อาจารย์ใช้อยู่เป็นโปรแกรมที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วนำผลงานขึ้นแสดงบนเว็บแล้วหนังสือนั้นจะไม่ทำงาน  โจทย์ที่ตั้งไว้ในขณะนั้น คือ โปรแกรมที่สร้างผลงานออกมาในลักษณะของหนังสือ  มีการเปิดเหมือนกับเปิดหน้ากระดาษหนังสือ ต้องแสดงผลได้บนเว็บไซต์ และลิขสิทธิ์ต้องเป็นแบบฟรี (Freeware) เพราะทำให้สะดวกใจในการนำไปใช้และเผยแพร่ เย็นวันนั้นเลยทำการสืบค้นหาโปรแกรมที่มีลักษณะดังกล่าวบนอินเทอร์เน็ตจนดึกดื่นค่อนคืน เว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นยอดนิยมคือ http://www.google.co.th ผลการสืบค้นก็ได้ซอฟต์แวร์มาหลายตัวซึ่งก็ต้องทดลองติดตั้ง ทดลองใช้งานเพื่อทดสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมานั้นมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการหรือไม่ ตกลงก็ได้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า FLIP Flash Album เป็นรุ่นฟรี (Free edition 1.3)จาก http://www.qoztun.com เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างอัลบัมภาพ ซึ่งมีการพลิกหน้าเหมือนหนังสือที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างหนังสือบนเว็บ  ความจริงเขามีรุ่น Deluxe ให้ด้วยแต่รุ่น Deluxe เป็นรุ่นที่ต้องซื้อ ซึ่งความสามารถต้องดีกว่าแน่นอน อย่างไรก็ตาม Flip Album free edition 1.3 ก็มีความสามารถเพียงพอในการนำมาใช้สร้างสื่อที่มีลักษณะคล้ายหนังสือ และสามารถนำผลงานไปนำเสนอบนเว็บไซต์ได้ เพราะผลงานที่สร้างออกมามีส่วนขยาย .swf ซึ่งก็คือไฟล์แฟลชนั่นเอง
ขั้นตอนการทำงานก็แสนจะง่ายเริ่มต้นการทำงานตามลำดับต่อไปนี้
1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมซึ่งโดยปกติมักจะสร้างตอนติดตั้งโปรแกรม

 

 


2. ปรับแต่งและสร้างหนังสือหรืออัลบัมภาพประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ดังภาพต่อไปนี้

1. เลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บภาพ (โปรแกรมนี้จะเลือกใช้ภาพทั้งหมดที่มีในโฟลเดอร์นั้น ดังนั้นในโฟลเดอร์ดังกล่าวท่านจะต้องบรรจุไฟล์ที่จะใช้งานจริงๆเท่านั้น และต้องเรียงลำดับตัวเลขหรือตัวอักษรไว้ด้วย)หลังจากคลิก find folder เพื่อหาโฟลเดอร์ภาพจะพบหน้าต่างอย่างนี้


หลังจากเลือกโฟลเดอร์เก็บภาพแล้วคลิก OK หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่ 2 

2. เลือกสีพื้นหลังของภาพ
3. แก้ไขหน้าปก ซึ่งประกอบด้วย ชื่อหนังสือ หรือชื่ออัลบัม และข้อความที่ต้องการให้แสดงบนหน้าปก
    ในส่วนนี้ท่านสามารถเลือกสีของข้อความ สีของพื้นหลังได้ตามต้องการ
4.แก้ไขปกหลัง ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหัว และข้อความที่ต้องการให้แสดงบนปกหลัง ในส่วนของข้อความที่เขียนบนปกหลังสามารถเขียนในรูปแบบของภาษา html ได้ รวมทั้งสามารถเลือกรูปแบบของสีตัวอักษรและสีของปกหลังได้
ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์คือการคลิกที่ปุ่ม Creat Now!  

ต่อจากนั้นให้เลือกที่อยู่หรือโฟล์เดอร์ของไฟล์ผลงาน ตั้งชื่อของไฟล์ คลิกที่ปุ่ม Save เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงาน
ข้อเสนอแนะสำหรับโปรแกรม Flip Flash Album Free edition 1.3

เนื่องจากโปรแกรมรุ่นนี้ไม่มีส่วนของการพิมพ์คำอธิบายภาพ ดังนั้นภาพที่จะใช้ในการสร้างงานที่จำเป็นจะต้องมีคำอธิบายด้วยจึงต้องเขียนคำอธิบายให้เสร็จก่อนสร้างชิ้นงานโดยใชโปรแกรมตกแต่งภาพ หรือถ้าเป็นแบบง่ายๆอาจใช้โปรแกรมเพนท์ก็ได้
เป็นอันว่าวันนี้การบ้านที่ได้รับจากคุณครูได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว วันต่อไปจะนำเสนอโปรแกรมใหม่ๆอีกหรืออาจนำเสนอวิธีการประยุกต์โปรแกรมง่ายๆมาใช้ในการสร้างสื่อ