โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนคราชสีมา

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน


ภายหลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์เพื่อการสร้างผลงานแล้วผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มีปัญหาในการใช้แป้นพิมพ์มีพัฒนาการในการใช้แป้นพิมพ์ได้ดี
ชื่อเรื่อง             การศึกษาผลการใช้ชุดการฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมาผู้วิจัย                 นายชัยวิรัตน์   ศุภผล

หน่วยงาน            โรงเรียนเทศบาล 4 (เพะชำ)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา

..............................................................................................

วัตถุประสงค์เป้าหมาย            เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา
 ประชากรที่ทำการศึกษา            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 8 คน ที่มีปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างผลงาน  เครื่องมือในการวิจัย            1.  แบบฝึกให้จำแป้นพิมพ์                        -  ใบงานทดสอลความจำ                        -  แบบทดสอบความจำ            2.  แบบฝึกสำเร็จรูป วิธีดำเนินการวิจัย            1.  หลังเลิกเรียนในสัปดาห์ที่ 1 วันจันทร์ พฤหัสบดี ให้นักเรียน ทำแบบฝึกการจำแป้นพิมพ์ จากรูปภาพแป้นพิมพ์ โดยให้ศึกษาตำแหน่งของตัวอักษรในรูปภาพแป้นพิมพ์ วันศุกร์ศึกษาจากแป้นพิมพ์ของจริง            2.  หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์ พุธ ให้นักเรียนศึกษาตำแหน่งของตัวอักษรในแป้นพิมพ์จริง พร้อมทดลองกดตำแหน่งตามคำบอก วันพฤหัสบดี ศุกร์ ทำแบบฝึกหัดทดสอบความจำตำแหน่งตัวอักษรในแป้นพิมพ์ บันทึกผลครั้งที่ 1            3.  หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที่ 3 วันจันทร์ พุธ ฝึกให้นักเรียนวางมือในรูปภาพแป้นพิมพ์ ซึ่งครูกำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้                        -   ก้อย ซ้าย       วางมือที่ตำแหน่งตัวอักษร                          -   นาง ซ้าย        วางมือที่ตำแหน่งตัวอักษร                          -   กลาง ซ้าย      วางมือที่ตำแหน่งตัวอักษร                          -   ชี้ ซ้าย           วางมือที่ตำแหน่งตัวอักษร                          -   ชี้ ขวา            วางมือที่ตำแหน่งวรรณยุกต์ ไม้เอก                        -   กลาง ขวา       วางมือที่ตำแหน่งตัวสระ อา                        -   นาง ขวา         วางมือที่ตำแหน่งตัวอักษร ส                        -   ก้อย ขวา        วางมือที่ตำแหน่งตัวอักษร งวันพฤหัสบดี ศุกร์ ทำแบบฝึกหัดทดสอบความจำตำแหน่งตัวอักษรในแป้นพิมพ์ บันทึกผลครั้งที่ 24.  หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที่ 3 ให้นักเรียนฝึกทักษะการวางนิ้ว และการก้าวนิ้ว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และทำแบบทดสอบในแบบทดสอบของโปรแกรมสำเร็จรูป บันทึกผลคะแนนครั้งที่ 35.  หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที่ 4 ให้นักเรียนฝึกทักษะการวางนิ้ว และการก้าวนิ้วในระดับที่ยากขึ้นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และทำแบบทดสอบในแบบทดสอบของโปรแกรมสำเร็จรูป บันทึกผลคะแนนครั้งที่ 4 6.  หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที่ 5 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบความจำ และสร้างผลงานตามรูปแบบที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของ เวลา ความถูกต้อง ความรวดเร็ว  และบันทึกผลพัฒนาการทุกวัน สรุปผลการวิจัย            ภายหลังจากการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้แป้นพิมพ์เพื่อการสร้างผลงานแล้วผลปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มีปัญหาในการใช้แป้นพิมพ์มีพัฒนาการในการใช้แป้นพิมพ์ได้ดี ส่งผลให้การส่งผลงานมีความรวดเร็ว และถูกต้อง
 
หมายเลขบันทึก: 113024เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2007 12:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 18:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

หาแป้นพิมพ์ให้หน่อย ไอเหีย

โรงเรียนดีจังอยากสมัค อยุ่ม3และนะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี