แลกเปลี่ยน

ลูกโลก

กงจักร ใจดี
  • คน
  • โลก
  • สมาชิกเลขที่ 23127
  • Username loogloga
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 2007-05-20 13:29:48
  • เข้าระบบเมื่อ 2014-10-10 15:03:48
ประวัติย่อ

ลูกโลก

เป็นลูกของโลกคนหนึ่ง เช่นเดียวกับทุกท่าน

แต่ลูกโลกคนนี้ มุ่งมั่นที่จะทดแทนคุณบิดาโลก

ด้วยการนำพาสันติภาพที่แท้จริงมาสู่มวลมนุษย์ และทำให้มวลมนุษย์สำนึกที่จะรักกันและรักโลก  ร่วมดูแลโลกทั้งใบด้วยกัน ..

ด้วยการรวมทุกประเทศบนโลกเป็นหนึี่งเดียว   :-)