ลูกโลก

กงจักร ใจดี
  • สมาชิกเลขที่ 23127
  • Username loogloga
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
  • เข้าระบบเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประวัติย่อ

ลูกโลก

เป็นลูกของโลกคนหนึ่ง เช่นเดียวกับทุกท่าน

แต่ลูกโลกคนนี้ มุ่งมั่นที่จะทดแทนคุณบิดาโลก

ด้วยการนำพาสันติภาพที่แท้จริงมาสู่มวลมนุษย์ และทำให้มวลมนุษย์สำนึกที่จะรักกันและรักโลก  ร่วมดูแลโลกทั้งใบด้วยกัน ..

ด้วยการรวมทุกประเทศบนโลกเป็นหนึี่งเดียว   :-)