อยากให้เกิด"การบริโภคอย่างยั่งยืน"

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริโภคอย่างยั่งยืนแนวทางสู่การปฏิบัติจริง

    หากจะกล่าวถึงความหมายทางวิชาการ การบริโภคอย่างยั่งยืน  คือ การบริโภคที่สนองตอบความจำเป็นของคนรุ่นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สร้างข้อจำกัดต่อความจำเป็นของคนในรุ่นถัดไป ภายใต้สภาวะที่มีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกลไกการบริโภคที่เป็นอยู่

    เริ่มต้นความคิดเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืนง่ายๆคือ ลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ละการกระทำที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

     หากจะเชื่อมโยงเรื่องของการบริโภคอย่างยั่งยืนกับเศรษฐกิจพอเพียง นับได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด

     ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำเพราะคนเราต้องการเพียงปัจจัย ๔ เพื่อการดำรงชีวิต มีธาตุทั้ง ๔ เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ สิ่งประดับต่างๆที่คนเรานำมาใช้มากมายทำให้ธาตุทั้ง ๔ เราเกิดการเปลี่ยนแปลง ความสะดวกสบายเกินไปทำให้ร่างกายเสียสมดุล นั่งนานเลือดลมไม่เดิน กินมากไขมันอุดตันในเส้นเลือด ใช้รถมากเกิดมลพิษทางอากาศมากคนเราก็รับเข้าไปมาก มีเงินมากทำให้คนเราให้น้อยลงเพราะเงินหามายากหรือไม่ก็ไม่อยากให้ตัวเลขที่เรียกว่าเงินลดน้อยลง ทั้งที่รู้ว่าแม้จะหมดชีวิตแล้วจะใช้ไม่หมดก็ตาม

    ปีใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใช้ให้น้อย อยู่ให้ง่าย มีธรรมะในใจ ให้อภัย ใจเย็น .....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)