ตัดริบบิ้น "ศูนย์รวมสารัตถะ"

สรรพความรู้ สรรพกำลัง สรรพวิชชา สรรพสมอง จงบรรเจิดได้ที่นี่

สวัสดีทุกท่านครับ

ขอเปิด Blog ใหม่ที่นำความบันเทิงผนวกสาระ มาให้ท่านผู้อ่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นข้อมูลที่ส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ด้านต่างๆ ไม่เฉพาะวิชาชีพที่ตนเองมีอยู่  ซึ่งเจ้าของ Blog พร้อมที่จะร่วมส่งเสริมร่วมกัน  ให้เกิดความรู้รอบ  รู้ลึก และระดมความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มากที่สุด

จึงใคร่ขอฝากเนื้อ ฝากตัวมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ 2549 ทุกท่านครับ

Nuum

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์รวมสารัตถะความเห็น (0)