ต้องขอสวัสดีปีใหม่คนชอบการพัฒนาทุกท่าน

ยังติดใจในคำกล่าวเมื่อวันวาดรูป "ใจใสใส" ของทุกคน มีการสร้างแรงใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ส่งท้ายปีเก่าอ่านหนังสือเพิ่มกำลัง ๒ เล่ม พระราชอารมณ์ขัน กับ หลักธรรมทำตามรอย.... สร้างแรงอย่างมากให้ราทำงาน "ในหลวง ทำราชการ ข้าราชการต้องรับราชการ" คิดอยู่ว่าดีนะที่ไม่ได้เป็นข้าราชการม่งั้นคงต้องทำงานเยอะกว่านี้แน่นอน เพราะในหลวงทำงานมากเหลือเกิน ก็ต้องมีงานให้ข้าราชการทำเยอะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

คิดว่าจะอ่านอีกซัก ๒ เล่มแต่มีงานต้องทำเสียก่อนคือ ออกข้อสอบและทำวารสาร (ตอนนั่งทำวารสารไปก็บอกทางทีมงานเครือข่ายตำบลว่าต้องหาคนมาทำต่อนะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน)เฮ้อ ๔ วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย

สำหรับการทำงานต่อไปของทางทีมสมุทรปราการคงจะมีแผนดังนี้

เดือนมกราคม

๑) ออกวารสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งสาระ ความรู้ และข่าวสารต่างๆ โดย ฉบับปฐมฤกษ์ ออกวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ และจะแจกใน วันที่๑๐ วันประชุมเครือข่าย   ๒)จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อค้นหาเป้าหมายที่ (เฉพาะเจาะจง)จะได้หาวิธีการดำเนินการเป็นตามเป้าหมาย   ๓)สัมภาษณ์เจาะลึกเรื่องทางเดินความรู้เรื่องการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จของแต่ละกองทุน   ๔) จัดเวทีสัญจรแต่ละหมู่บ้านตามความต้องการของแต่หมู่บ้านที่จะตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงพร้อมกันนี้จะทำการเฟ้นหาคุณอำนวย คุณกิจ และคุณวิจัยในพื้นที่(เผื่ออนาคต) ๕)ทุกคืนเวลา ๑๙.๐๐น.ทีมงานจะนั่งประชุมกันเพื่อเริ่มเขียนงานวิจัย

เดือนกุมภาพันธ์(ทำงานต่อจากเดือนมกราคม)

๑) ยังคงเล่นเรื่องวารสาร ๒)สอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการเครือข่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งการจัดเวทัสัญจรและวารสาร ๓)สัมภาษณ์เจาะลึกเรื่องการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ 

เดือนมีนาคม(ต่อจากเดือนมกราคม) จนถึงวันที่ ๑๗มีนาคมที่ต้องรายงานความก้าวหน้