ความดีติดดาว

                              ความดีติดดาว
  ครูภาวิณี

 

การใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆ วัย 5-6 ขวบในแต่ละวันเต็มไปด้วยความสดชื่น มีชีวิตชีวา  เด็กๆ สอนให้ครูมือใหม่เป็นครูมืออาชีพได้อย่างน่ามหัศจรรย์ โดยมีเพื่อนครูช่วยเชียร์ ช่วยเติมความคิด นับเป็นชีวิตที่มีความสุขจริงโดยไม่ต้องแสวงหาจากแหล่งอื่นเลย  ที่เกริ่นมา 2-3 บรรทัด เป็นความคิดที่เกิดจากการมีเวลามองทบทวนอดีต และพบความสุขในมุมหนึ่งของการเป็นครูประจำชั้นประถมปีที่หนึ่งเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว เป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันทฤษฎีพลังความรักที่สร้างสรรค์ระหว่างแม่กับลูกในโลกอันบริสุทธิ์   เรื่องราวที่เกิดเป็นความคิด แผน และปฏิบัติการของครูภาวิณี จะขอเล่าสู่กันฟังเป็นลำดับดังนี้
ทุกเช้า เราจะพบเห็นภาพความห่วงใยลูกที่หน้าประตูโรงเรียน โดยเฉพาะกับลูกที่อยู่ในวัยประถมต้นๆ เช่น แม่ลูกร่ำลา หอมแก้มลูกทั้งซ้ายและขวา บางรายหอมขวาและซ้ายสองรอบ   พฤติกรรมทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของของผู้ขับขี่รถที่จอดรออยู่ข้างหลัง  บางรายจอดรถเข้าที่เรียบร้อย แล้วพาลูกเดินเข้าโรงเรียน ถือกระเป๋าหนังสือให้ ถือถุงย่ามใส่อุปกรณ์พิเศษให้  เมื่อเดินมาถึงห้อง แล้วจัดช่องของใช้ส่วนตัวที่ครูจัดสรรให้นักเรียนแต่ละคน  บางรายจะรอพบคุณครูเพื่อพูดฝากลูกเมื่อเช่นทุกวัน   แต่มีผู้ปกครองสองรายที่จะกลับเข้ามาโรงเรียนในเวลาเที่ยงอีกครั้งเป็นประจำเพื่อดูว่าลูกกินอาหารกลางวันได้หรือไม่ ถึงแม้คุณครูได้ชี้แจงแล้วว่า โรงเรียนพิถีพิถันในการจัดอาหารกลางวันให้ครบคุณค่าแก่นักเรียนอยู่แล้ว  แต่รสชาติอาจแตกต่างจากความเคยชินของเด็กๆไปบ้างเพียงบางวัน  โรงเรียนจึงขอให้ผู้ปกครองสนับสนุนให้กำลังใจลูกๆ  เพื่อจะได้สัมผัสรสชาติใหม่ เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนควรได้เรียนรู้และพัฒนาวุฒิภาวะตามวัย   เมื่อโรงเรียนเลิก คุณแม่บางคนจะรีบทำหน้าที่เป็นครูพิเศษหรือพี่เลี้ยงเด็ก สุดแล้วแต่จะเรียก  มาทำหน้าที่ตรวจรายการการบ้านที่จดไว้ในสมุดการบ้าน  และงานที่มอบหมายเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งๆ ไป เพื่อช่วยดูแลกวดขันให้ลูกทำงานส่งได้ครบถ้วน  ลักษณะการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้าน คุณครูพอรู้ได้จากการพูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เป็นการสนทนาอย่างเป็นปกติในห้องเรียน  ซึ่งครูมักเป็นฝ่ายเปิดประเด็นเพื่อติดตามความเป็นปกติในการใช้เวลาที่บ้าน  และช่วยให้ครูได้ข้อมูลตามจริงมากมายจนครูมีโอกาสแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือความทุกข์ ความยากลำบาก ตลอดจนชื่นชมนักเรียนที่ปฏิบัติอย่างน่ารักด้วย
ในช่วงต้นของภาคเรียนที่หนึ่งของชั้นประถมปีที่หนึ่ง  นักเรียนจะได้รับการฝึกให้รู้จักหน้าที่และฝึกให้มีทักษะที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยตนเอง นับตั้งแต่การดูแลตนเองในด้านกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวกับสุขนิสัย การทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบเป็นกิจนิสัย และการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรักและหวังดีเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัย  นักเรียนมีครูและผู้ปกครองช่วยกันสร้างความเข้าใจและให้กำลังใจ  แต่โดยบทบาทแล้ว พบว่า ครูมักเล่นบทที่จริงจัง จนบางครั้งกลายเป็นผู้กำหนดและออกคำสั่ง   ส่วนผู้ปกครองเล่นได้หลายบทตามความแตกต่างของผู้ปกครอง  บางรายเล่นบทผู้ช่วยลูก ต้องการให้ลูกได้รับคำชม หรือคะแนนสูง  บางรายก็เล่นบทผู้ช่วยครู เมื่อเด็กๆ กลับถึงบ้าน จึงพบครูเอาจริงเอาจังอีกคนหนึ่งที่บ้าน  บรรยากาศในบ้านจึงค่อนข้างเครียด  แต่พอครูและผู้ปกครองได้คุยกัน ก็จะเกิดความเข้าใจและปฏิบัติต่อลูกและศิษย์ด้วยเหมาะสมตามแต่กรณีเพื่อให้ลูกมีความสุขและความสำเร็จควบคู่กันไป   ด้วยธรรมชาติของเด็กที่ทุกคนอยากเป็นคนเก่งและคนดี มันจึงไม่ใช่งานยากสำหรับครู และยิ่งเมื่อมีผู้ปกครองที่รักและห่วงใยลูกมาเป็นแนวร่วมแล้ว  งานนี้จึงให้ความสุขและสนุกด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความจริงจังที่ต้องการให้ทุกคนสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา ครูจึงต้องหาวิธีการที่อาจแตกต่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายความตั้งใจเดียวกัน  ครูจำเป็นต้องค้นหาความเข้าใจนักเรียนเป็นรายคน และหาวิธีการที่เหมาะสมเหมือนช่างเสื้อมืออาชีพที่ออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าให้พอดีกับลูกค้าเป็นรายบุคคล  ดังนั้นครูจึงต้องศึกษาเด็กให้เข้าใจเป็นรายคน  หาแนวคิด  วางแผน และปฏิบัติ ให้ถึงเป้าหมาย ดังนี้
เริ่มที่ความคิด จะให้นักเรียนเรียนรู้พัฒนาสุขนิสัย ลักษณะนิสัย และ ลักษณะนิสิตด้วยตนเอง โดยอาศัยความต้องการเพื่อเป็นคนดีของพ่อแม่ และครูที่เป็นแรงจูงใจ  แล้วชื่นชมให้กำลังใจกับสิ่งที่เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในกรณีที่มีอุปสรรค ครูจะชวนผู้ปกครองให้ช่วยกันต่อไป
ผลการปฏิบัติ  ในเวลา 4 สัปดาห์  ช่างมีความดีให้นักเรียนสะสมกันมากมาย  จนครูสามารถมองเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้ชัดเจน เช่น นักเรียนที่ค่อนข้างเงียบ พูดน้อย ขี้อาย เปลี่ยนเป็นคนกล้าพูด  เล่าถึงความดีที่ทำอย่างภาคภูมิใจ  กล้าเสนอความคิดว่า ควรติดดาวสีแดงหรือสี เหลือง  ผู้ปกครองหลายคนรายงานพฤติกรรมของลูกด้วยความชื่นชม เช่น การใช้เวลาดูทีวีน้อยลง  สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น  ความก้าวร้าวหรือเอาแต่ใจ หรือดื้อ ลดลง  เป็นต้น  นับดาวที่ครูลงทุนแจกไปทั้งหมดเป็นค่ากระดาษมันเพียง 20 บาทเท่านั้น
คุณค่าที่เกินคาด  ในประชุม ผู้ปกครองสนใจใคร่รู้ว่านักเรียนคนอื่นๆ ได้ดาวมากน้อยกว่าลูกตนเพียงไร  ผู้ปกครองคนอื่นๆ ได้ดาวมากกว่าตนหรือไม่เพียงไร  ครูได้ทำแผนภูมิแจงนับเสนอไว้ให้อ่านง่ายๆ  โดยรวมสรุปว่านักเรียนได้ดาวสูงสุด 100 ดวง ผู้ปกครองได้สูงสุด 180 ดวง  ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองได้ดาวมากขึ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์  การประชุมได้อภิปรายผล และสรุปว่า ลูกของท่านศิษย์ของเราเป็นเด็กน่ารัก น่าภาคภูมิใจ เราเห็นพ้องและให้สัญญาต่อกันว่า เราจะดูแลให้เขาได้เรียนรู้ที่จะเป็นคนดีด้วยตัวเขาเอง โดยมีเราเป็นฝ่ายสนับสนุน สร้างบรรยากาศให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในอนาคต   ในรายกรณีที่พบว่า พัฒนาการด้านวุฒิภาวะและทักษะบางอย่างค่อนข้างช้า  ผู้ปกครองได้สารภาพว่าได้ให้ความช่วยเหลือลูกมากเกินไป ซึ่งจำนวนดาวที่แม่ได้สูงกว่าของลูกมากเป็นเท่าตัว  แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองมองเห็นความน่ารักลูก คือ ดาวแต่ดวงเป็นความรู้ซึ้งต่อความดีที่แม่ทำเพื่อลูก  การประชุมจบลงด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่เรา ผู้ปกครอง-ครูต้องทำด้วยความรับผิดชอบและความรักอย่างแท้จริง

 

---------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหตุเกิดในห้องเรียนความเห็น (1)

สุรพิเชษฐ์
IP: xxx.108.78.67
เขียนเมื่อ 

การที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก หรือลักษณะนิสัยบางอย่างเพื่อที่จะให้มีพัฒนาการให้มีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะในแต่ละช่วงวัยนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง  สถานศึกษา ได้แก่ ครูประจำชั้น  ครูประจำวิชา  เพื่อน ๆในห้องเรียน  ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น  เพื่อที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ทั้งนี้จะต้องมีกลวิธี หรือเทคนิคที่ดี จากบทความเรื่องความดีติดดาวนั้นคุณครูได้ใช้เทคนิคการเสริมแรงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์  ซึ่งได้ผลที่ดีตามที่มีการวางแผนไว้  และขอชื่นชมกับกระบวนการทำงานที่มีการคิดวางแผนและจัดทำอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดี