HA and Best Practice (๘)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงาน HACC_KKU เตรียมงานเข้ม

HA and Best Practice (๘)

     ทีมงาน HACC_KKU เตรียมงานเข้ม ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล เชิญทีมงาน HACC_KKU ซักซ้อมทีมสนับสนุนประจำห้อง ๕ ชุดเพื่อ การนำเสนอผลงานกว่า ๗๕ เรื่อง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ โดยท่าน อาจารย์ หมอสุรชัย เจ้าพ่อ HA จากโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา คัดเรื่องมาเสริมอีก ๔ เรื่อง งานนี้ท่านอาจารย์หมออนุวัฒน์ อาจารย์หมอจามิกร และ ทีมงาน HACC_KKU  คงต้องช่วยกันคัดเลือก Best Practice ไปนำเสนอใน 7Th National Forum ในเดือนมีนาคม ต่อไป  ส่วนโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกอย่าเสียใจครับ ถือว่าเป็นโอกาสพัฒนา เพราะทีมวิทยากรที่จัดไว้ห้องละสามท่าน "เป็นผู้เชี่ยว" ทั้งนั้นคงจะ "เสนอแนะ" เพื่อปรับปรุงต่อไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)