สูตรการเพาะเห็ดยานางิ จากฟางข้าว

ข้าวเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ทนต่อทุกสภาพในเมืองไทย มีประโยชน์นานัปการแทบทุกส่วนก็ว่าได้ นอกจากนั้นยังสมารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี

เมื่อเช้าได้รับคำถามเรื่องการเพาะเห็ดจากอาจารย์มงคลสวัสดิ์  วงค์เขียว จากโรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอาจารย์อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุในการเพาะเห็ด โดยเฉพาะเห็ดยานางิ หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเห็ดโคนญี่ปุ่นนั่นไงครับ ดังนั้นผมจึงใคร่ขอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) ในวันนี้ก็แล้วกันนะครับ

 

  ดอกเห็ดยานางิที่เพาะจากฟางข้าว

เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น  Pholiota  cylindracea เดิมเป็นเห็ดที่เกิดในท่อนไม้ผุตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษา และพัฒนาการเพาะเลี้ยงในเมล็ดธัญพืช  แล้วเปลี่ยนมาเป็นขี้เลื่อยที่เพิ่มอาหารเสริมในอัตราที่เหมาะสมทำให้กับเห็ดชนิดนี้เจริญได้ดีในเวลาต่อมา  เห็ดยานางิ เป็นเห็ดที่มีรสชาติดี  โดยมีลักษณะเนื้อดอก  ก้านดอก  มีความกรอบแน่น  เนื้อคล้ายเห็ดโคน  กลิ่นหอมนิยมใช้ประกอบอาหารหลายชนิด  นอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้  นานกว่า  1  สัปดาห์  โดยยังมี  ความสด  รูปร่าง  ขนาดน้ำหนัก  และสีสรร  ไม่เปลี่ยนแปลง  การเพาะเลี้ยงสามารถกระทำได้  ง่ายเหมือนการเพาะเห็ดถุงทั่วไป  และยังเพาะเลี้ยงได้ตลอดปี  จึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีอนาคต

สัณฐานวิทยา             หมวกเห็ดมีลักษณะค่อนข้างกลม  เส้นผ่านศูนย์กลาง  4-10  ซม.  ดอกเห็ดที่ออกใหม่  จะมีลักษณะกลม  ขนาดเล็ก  ตรงกลางหมวกจะนูนสูงขึ้นมา  ดอกสีน้ำตาลเข้ม  มีเยื่อหุ้มสีขาวอยู่บริเวณใต้หมวก  เมื่อดอกเห็ดแก่สีของหมวกจะซีดลงเป็นสีน้ำตาลอ่อน  ตรงกลางหมวกที่ เคยนูนจะยุบและแบนราบ  ขนาดดอกจะขยายใหญ่ขึ้นจนเยื่อหุ้มส่วนล่างใต้ดอกเห็ดจะฉีกขาด แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นวงแหวนสีน้ำตาลเข้มติดอยู่ที่ก้านดอกเห็ด  เมื่อดอกเห็ดแก่เต็มที่วงแหวนนี้จะเห็นไม่ชัดเจน                 สปอร์  ที่ครีบเห็ดมีลักษณะกลมรีเป็นรูปไข่  สีน้ำตาลเข้ม  ส่วนของก้านดอกจะกลมและค่อนข้างยาวประมาณ  5-11  ซม.  มีสีขาว แต่จะมีเส้นสีน้ำตาลแทรกอยู่  ดอกอาจเกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มก็ได้  การเก็บเกี่ยวจะทำได้ง่าย  เนื่องจากส่วนรากยึดติดกับวัสดุเพาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและไม่ติดแน่น

สูตรการทำก้อน  

สูตรที่  1

สูตรที่  2
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา   100     กิโลกรัม 1. ฟางข้าวสับ          100   กิโลกรัม
2. รำละเอียด                     7      กิโลกรัม 2. รำละเอียด                7    กิโลกรัม
3. ภูไมท์ซัลเฟต               3      กิโลกรัม 3. ภูไมท์ซัลเฟต              โลกรัม
4. ดีเกลือ                        0.2     กิโลกรัม 4. ดีเกลือ                     0.2  กิโลกรัม
5. ยิปซัม                            1      กิโลกรัม 5. ยิปซัม                         1  กิโลกรัม
6. ปูนขาว                          1       กิโลกรัม 6. ปูนขาว                       1 กิโลกรัม
7. ความชื้น                            65-70     % 7. ความชื้น                 65-70     %
8. ความเป็นกรด-ด่าง          5.5 -7  8. ความเป็นกรด-ด่าง          5.5 -7 

                สูตรนี้ต้องหมักวัสดุกับส่วนผสมต่างๆ คลุกเคล้าให้เข้ากันยกเว้นรำละเอียดทิ้งไว้นาน 7 วัน  โดยกลับกองฟางหมักทุก  3  วัน  จนกระทั้งไม่มีกลิ่นแอมโมเนีย   ปรับความชื้น  65-70 %  บรรจุวัสดุตามสูตรทั้ง  2  ลงในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7 x 12  นิ้ว  หนักถุงละ  1 กิโลกรัม สำหรับขี้เลื่อย  และ  500-800  กรัม  สำหรับฟางข้าวสับ ใส่คอขวด จุกสำลีใช้ฝาครอบพลาสติกปิดจุกสำลีกันเปียกน้ำ นำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบลูกทุ่งใช้เวลา 2-4  ชม.ที่อุณหภูมิ 90-100  C  ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นใส่หัวเชื้อเห็ด  โดยเทเมล็ดข้าวฟ่างซึ่งมีเส้นใยเห็ดเจริญคลุมอยู่  ลงถุง อาหารผสม  ถุงละประมาณ  15-20  เมล็ด  ในห้องที่ไม่มีลมโกรก  และสะอาด  นำไปบ่มไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ  25-30 C  เส้นใยเห็ดจะเจริญเต็มถุงวัสดุเพาะประมาณ  30-45  วัน

การทำให้เกิดดอกเห็ดและเก็บเกี่ยว                 เมื่อเส้นใยเห็ดเดินเต็มถุง  ย้ายก้อนเชื้อไปยังโรงเรือนเปิดดอก  ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ  25-30  C  และความชื้นประมาณ 80-90 %  การเปิดดอกโดยถอดจุกสำลีออกนำถุงก้อนเชื้อมาวางเรียงไว้บนชั้นเพาะในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ในช่วงเช้าและบ่ายจะให้น้ำก้อนเชื้อและบริเวณภายในโรงเรือน  วันละประมาณ  2  ครั้ง  เพื่อให้มีความชื้นสม่ำเสมอ  หลังเปิดดอกประมาณ  5-7  วันจะเกิดดอกเห็ด และสามารถนำไปบริโภคได้

สรุปแนวทางการผลิต 

                   จากแนวทางการผลิตเห็ดยานางิ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่น ในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือน มกราคม 2548 -49 ที่ผ่านมา พบว่าสามารถให้ผลผลิตได้ดี ทั้งในวัสดุเพาะที่มาจากขี้เลื่อย และฟางข้าว แต่วัสดุเพาะที่เป็นปลายฟางข้าวนวดนั้น มีแนวโน้มที่เชื้อเห็ดเดินเต็มก้อนเชื้อได้เร็วกว่า อีกทั้งการเกิดดอกในแต่ละรุ่นที่เร็วกว่าการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะ  นั่นแสดงให้เห็นว่าฟางข้าวที่มีเหลือใช้ในเขตภาคอีสานจำนวนมากนั้นมีโอกาสในการพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนการการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีราคาสูงมากในปัจุบัน สำหรับการเพาะเห็ดยานางิ หรือเห็ดโคนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเห็ดที่มีความต้องการของตลาดและมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 150 บาท     

                                 
ขอบคุณมากครับ

อุทัย   อันพิมพ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#มหาชีวาลัยอีสาน#เห็ดในถุงพลาสติก

หมายเลขบันทึก: 112926, เขียน: 19 Jul 2007 @ 23:55 (), แก้ไข: 18 Jul 2012 @ 13:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 42, อ่าน: คลิก


ความเห็น (42)

ชำนาญ
IP: xxx.157.190.92
เขียนเมื่อ 

เรียกการเพาะแบบนี้ว่า  แบบเปิดใช่ไหมครับ เคยเห็นมีคนทำแบบปิด ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้นทุนการทำค่อนข้างสูงมากครับ  ประมาณ 300 000 บาท  อยากทราบว่าต่างกันตรงใหนครับ

 

ชำนาญ
IP: xxx.157.190.92
เขียนเมื่อ 

แล้วเรื่องการตลาดแถบ อีสาน หรือเหนือ กว้างมากไหมครับ เมื่องต้องการขายส่ง จะได้ราคา 150 หรือต่ำกว่านั้น

 

อุทัย อันพิมพ์
IP: xxx.28.51.90
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณชำนาญ

1. เห็ดยานางิ เป็นเห็ดที่ชอบเย็นและชื้นในการเจริญเติบโตครับครับ ดังนั้นโรงเรือนที่ใช้เพาะเห็ดนั้นจะต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้

2. โรงเรือนที่เพาะเห็ดยานางิ นอกจากรักษาอุณหภูมิได้แล้ว ควรเป็นโรงเรือนที่สามารถระบายอากาศได้ด้วย แต่ไม่ถึงกับลมโกรก เพราะนอกจากจะทำให้ความชื้นหายไปแล้วยังทำให้ดอกเห็ดเหี่ยว

3. โรงเรือนเปิดดอกเห็ดที่ดีควรมีอุณหภูมิระหว่าง 25-28 องศาเซลเซีส และมีความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณ 80 -90 เปอร์เซ็นต์

มานัส
IP: xxx.157.136.136
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณชำนาญผมกำลังเรียนอยู่แต่ผมชอบกิงเห็ดผมอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะเพาะเห็ดยานางิคุณชำนาญคิดว่ายังไงคับ (ผมคิดว่าจะหาตลาดที่ไหน) คิดไรไม่ออกเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณชำนาญช่วยแนะนำผมทีจิงับ

โอ๋
IP: xxx.157.178.50
เขียนเมื่อ 

อยากจะทราบว่าอากาศแถบภาคใต้ สามารถเพาะเห็ดชนิดนี้ได้ดีหรือไม่คะ

อทัย อันพิมพ์
IP: xxx.28.51.71
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหานะครับ

และคิดว่าน่าจะดีกว่าอีสานอีกด้วยซ้ำไป

เพราะอากาศภาคใต้เย็น และชื้นกว่า

และประมาณเดือน ต้นมีนาคม ที่จะถึงนี้

ผมจะไปจัดเวทีเรียนรู้เห็ดพื้นบ้านที่ยะลา

หากสนใจเชิญนะครับ

อุทัย

โอ๋
IP: xxx.157.181.208
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณอุทัย

สนใจเหมือนกันค่ะ แต่ไม่สะดวกเรื่องสถานที่ที่ไปจัดเวที ถ้ามีจัดที่อื่น รบกวนแจ้งด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

โอ๋

นก
IP: xxx.121.170.138
เขียนเมื่อ 

ใช้อะไรในการรักษาอุณหภูมิถึงจะดี ประหยัด ( ไม่มีความรู้เลย) อยากศึกษาก่อนที่จะลงทุนทำอะไรสักอย่างค่ะ (นครสวรรค์ อ. ตาคลี) อยากมีรายได้เสริมให้ครอบครัว และที่ซื้อวัตถุดิบ หาซื้อที่ไหน ส่วนใหญ่ การดูแล รักษาจุกจิกไหม และช่องทางการส่งขายสู่ตลาดมีรองรับ กว้างไหมคะ ราคาอยู่ประมาณเท่าไร เป้าหมายหลักของสินค้าค่ะ

ศักดิ์
IP: xxx.130.145.98
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณชำนาญ

อยากจะทราบว่าอากาศแถบกาญจนบุรี สามารถเพาะเห็ดชนิดนี้ได้ดีหรือไม่ครับ

อยากศึกษาก่อนที่จะลงทุน อยากมีรายได้เสริมให้ครอบครัว

และที่ซื้อวัตถุดิบ หาซื้อที่ไหน การปลูกโรงเรือนต้องปลูกลักษณะไหนครับ

และช่องทางการส่งขายสู่ตลาดทำอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

a
IP: xxx.120.126.247
เขียนเมื่อ 

ระวังบุคคลผู้นี้ กำลังทำให้วงการเพาะเห็ดเสื่อมเสียชื่อเสียง

ชื่อเล่น ตะวัน ชื่อจริง จักรวัตร รับทำก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่น(ยานางิ)และเห็ดอื่นหลายชนิด บ้านมันอยู่มีน โรงทำก้อนอยู่ อ.โพธาราม จ. ราชบุรี พอรับเงินเขาแล้วไม่ยอมส่งก้อนเห็ด หรือก้อนเห็ดไม่ได้คุณภาพ ถ้าท่านผู้ใดที่กำลังติดต่ออยู่อย่าได้หลงกลเป็นอันขาด

มีใครเคยโดนเหมือนเราบ้างต้องสูญเงินหลายแสนบาททั้งค่าทำโรงเห็ดและค่าก้อน

แจงคะ
IP: xxx.120.157.6
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะคุณ 1141895 ที่ให้คำเตือน

คือหนูอยากทราบการปลูกเห็ด นายางิ คะ บอกงบประมาณการปลูกแบบย่อยด้วยคะอยากทราบมากคะ ออน m มาก็ด้นะคะ

"จะขอบคุณมากๆที่ให้ข้อมูลแก่หนูคะ"

แจงคะ
IP: xxx.120.157.6
เขียนเมื่อ 

[email protected]แอดมาให้ข้อมูลได้นะคะ จะเป็นการขอบคุณอย่างมากที่ให้ข้อกับหนู

นางสาวลัดดาวัลย์ agri 15
IP: xxx.26.101.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์

ตอนนี้หนูเป็นข้าราชการครูสอนนักเรียนที่จังหวัดชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์นะคะ

คือ ในเทรอมหน้าหนูจะเปิดวิชาเพาะเห็ดคะ อยากอาจารย์ว่า ถ้าจะสอนเด็กทำเห็ดโคนญี่ปุ่น(ยานางิ) จะยากเกินไปไหมคะ

สุภาวดี ชาวดง
IP: xxx.172.176.115
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเป็นครูเกษตร ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก

จ.สุรินทร์ มีความสนใจเรื่องการเพาะเห็ด เช่นในถุงพลาสติก ในขอนไม้ เป็นต้น ปัจจุบันสอนนักเรียนวิชาการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม (ในถุงพลาสติก)

ตอนนี้มีความสนใจและอยากศึกษาเกี่ยวกับ การเพาะเห็ดยานางิ

มีคำถาม

1. พื้นที่ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จะสามารถเพาะเห็ดเห็ดยานางิ ได้หรือไม่

2. เชื้อเห็ดยานางิ หาซื้อได้ที่ไหน

ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

golfy
IP: xxx.122.151.93
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ตอนนี้เริ่มจะทำการปลูกเห็นและอยากได้รายละเอียด เกี่ยวกับเห็นยาฮาริที่อาจารย์นำมาเสนอเป็นที่น่าสนใจมาก หากว่าไม่เป็นการรบกวนอยากจะขอเบอร์อาจารย์ได้หรือเปล่าค่ะ

june
IP: xxx.24.186.83
เขียนเมื่อ 

มีเห็ดโคนญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าเห็ดยานางิ จำหน่ายในราคาส่งค่ะ สนใจติดต่อ คุณ จูน 086-6734284

แอน
IP: xxx.49.81.194
เขียนเมื่อ 

สนใจเชื้อเห็ด ยานางิ(เห็ดโคนญี่ปุ่น)

สวนเห็นธนาชัย

0892126620

นอ
IP: xxx.24.167.138
เขียนเมื่อ 

ฟาร์มเห็ดพนอ อ.เทพารักษ์ จ.โคราช

จำหน่ายก้อนและดอกเห็ดยานางิ(เห็ดโคนญี่ปุ่น)

สนใจติดต่อ คุณนอ 084-759-6192

นิภาวดี ชฺณกะธรรม
IP: xxx.25.43.33
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รุ่น 8 ม.อุบลฯ ตอนนี้หนูเพาะเห็ดนางฟ้าอยู่และสนใจอยากจะเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นเพิ่ม

อยากทราบรายละเอียดและวิธีการดูแลให้เห็ดได้ผลผลิตดีๆ รบกวนขอเบอร์อาจารย์ด้วยนะค่ะ

หมู
IP: xxx.4.143.14
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ผมกำลังทำระบบควบคุมและอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ด (สำหรับเกษตร)..เน้นที่ต้นทุนตำ..เกษตรสามารถนำไปใช้งานได้...ยินดีให้คำแนะนำฟรี.....เพราะสงคมอยู่ได้ด้วยการแบ่งปัน

หมู

จอยค่ะ
IP: xxx.167.45.255
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อยากทราบเรื่องการเพาะเห็ดยานางิ เหมือนกันค่ะ คือ มีที่อยู่ ที่ จ. ราชบุรี ค่ะ อยากทราบว่าอากาศ พอจะทำได้มั๊ยค่ะ ที่บ้านเคยทำเห็ดนางฟ้าภูฐาน มาแล้วค่ะ สภาพอากาศเหมือนกันหรือปล่าวค่ะ ลงทุนประมาณเท่าไหร่ค่ะสำหรับการทำเห็ดยานางิ เพราะต้องการทำเป็นอาชีพหลักเลยค่ะ ตอนนี้ราคาส่งและราคาท้องตลาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นิกครับ
IP: xxx.26.41.189
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่ลพบุรีครับ อยากทราบว่า การเพาะเห็ดชนิดนี้(ยานางิ) แตกต่างกับการเพาะเห็ดนางฟ้า หรือป่าว เช่น วิธีรดน้ำ รอบการเก็บเกี่ยว และสภาพอากาศจังหวัดลพบุรีปลูกได้ป่าวครับ ขอบคุณครับ

ยัง
IP: xxx.123.95.111
เขียนเมื่อ 

ต้องการผู้รับสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดขนาด 5x9 เมตร จำนวน 6 โรง

และโรงสำหรับทำงานขนาด 4x12 เมตร 1 โรง

ที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

กรุณาติดต่อ "ยัง" email [email protected]

ก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2553 ครับ

เขียนเมื่อ 

หน้าสนใจมาก

pong
IP: xxx.168.225.152
เขียนเมื่อ 

การทำก้อนเชื้อเห็ดจากฟางข้าวนี้สามารถทำกับก้อนเชื้อเห็ดอื่นๆได้ไหมครับนอกหนือจากเห็ดยานางิแล้วเช่นเห็ดกระด้างยังงี้ครับ

ณัฐพงศ์
IP: xxx.24.83.197
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังจะลุงทุนทำฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่น ผมได้พัฒนาโรงเพาะเห็ดระบบปิดต้นทุนต่ำ ควบคุมอุณหภูมิได้ 25-28 องศา

ระบายอากาศด้วยพัดลม ทำความชื้นด้วยตัวกระจายน้ำฝอย และได้ทดลองเอาก้อนเห็ดมาเปิดดอกดูแล้วก็ออกสมบูณดี

ถามว่า รู้ขนาดนี้สมควรเริ่มลงทุนได้หรือยัง มีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกมัย รบกวนตอบหน่อยนะครับ

นุช
IP: xxx.19.66.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันทำงานเกี่ยวกับด้านเกษตร ที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จบเกษตรความรู้ก็พอมี แต่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ในด้านนี้เท่าไร ตอนนี้สนใจการทำเห็ดทุกชนิด อยากศึกษาการเพาะ การทำหัวเชื้อ การทำก้อนเห็ดค่ะ มีคำแนะนำไหมค่ะ สถานที่อบรม สถานที่ซื้ออุปกรณ์การเพาะเห็ด การเริ่มทำขั้นแรก เราควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง รบกวนตอบด้วยค่ะ

ที่ปรางค์กู่มีฟารร์มเห็ดครบวงจรที่อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้ว ไปเรียนรู้ได้ครับ

ชื่อคุณสุวิชัย คิดว่าน่าจะยังใช้เบอร์นี้ 081-3218604

หรือโทรมาที่ผมก็ได้ 081-8773460

ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาทักทาย และหลายท่านผมยังไม่ได้ตอบ และฝากความคิดถึงลูกศิษย์ที่ชื่อ นิภาวดี ชฺณกะธรรม และนางสาวลัดดาวัลย์ ที่พยายามนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่ไม่ตาย เพาะได้ทุกที่ครับ และไม่ยากจนเกินไป

ขอให้ลูกศิษย์จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต

ปู
IP: xxx.206.134.59
เขียนเมื่อ 

มีเชื้อเห็ดโคนขายไหมครับอยากทดลองปลูกอะครับจัดส่งให้ได้ไหม

รบกวนโทรไปที่ 0817365704 ครับ

ปู
IP: xxx.123.227.116
เขียนเมื่อ 

ที่ไหนมีขายบ้างคับเชื้อเห็ดโคนในเมล็ดข้าวฟ่าง..ผมอยู่สกลนครอยากทดลองเพาะดูครับ

ได้โทรไปที่ 0817365704 หรือยังครับ และมีอีกเบอร์ 081-7292355 ซึ่งอยู่ขอนแก่นครับ

เล็กสกล
IP: xxx.53.110.179
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อยากทราบเรื่องเห็ดยานางิ  ว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างค่ะ สำหรับผู้ที่ทำกิจการนี้อยู่ และขั้นตอนการเพาะเห็ดเป็นอย่างไร   ซื้อเชื้อเห็ดได้ที่ไหนคะ  การทำโรงเรือนแบบประหยัดพอจะแนะนำได้ไหม  การควบคุมความชื้นควรทำยังงัยคะ   อยากได้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆ  อยากหารายได้เพิ่มนะคะ   อยู่อ.วานร จ.สกล  

ใครช่วยได้บ้าง  ช่วยบอกหน่อยนะคะ  อ.อุทัย ยังให้คำปรึกษาอยู่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

เล็กสกล

 

jippo
IP: xxx.49.58.22
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆและมีประโยชน์ ถ้ามีภาพประกอบด้วย ขอบอกว่าแจ่มเลยครับ

สาธนี
IP: xxx.207.69.217
เขียนเมื่อ 

สนใจมากค่ะแต่อยู่พิษโลกไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดเลยคะ

phetphichit
IP: xxx.155.36.80
เขียนเมื่อ 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกทุกชนิด โดยใช้ฟาง

เป็นสูตรที่น่าสนใจมากครับ เพราะว่าขณะนี้ราคาขี้เลื่อยไม้ยางพารา ราคาแพงมากและจะแพงมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้ฟาง เมื่อก่อน(30ปีมาแล้ว) ก็เพาะกันด้วยฟาง โดนเฉพาะการเพาะเห็ดกระดุม(เห็ดแชมปิญอง) ที่จ.ลำปางเพาะกันมาก เพื่อป้อนดอกเห็ดเข้าโรงงาน **รายงานโดย ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร www.phetphichit.com โทร.081-886-9920**

นาวี
IP: xxx.77.185.134
เขียนเมื่อ 

มีเครื่องอบไอน้ำ สตีมเมอร์จำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดและอุุุุุปกรณ์เพาะเห็ดจำหน่ายจาก ฟร์ามเห็ด เพชรรัตน์จ.พิจิตร 0864410800 0855351345

ขอบคุณมากครับ

ชยพล สำลี
IP: xxx.88.249.62
เขียนเมื่อ 

ท่านที่สนใจเพาะเห็ดต่างๆด้วยฟางข้าว เรามีโปรตีน และแร่ธาตุ ในรูปที่เป็นน้ำ สามารถผสมกับฟางได้ดีกว่า รำ ยิบซั่มดีเกลือ

เมื่อผสมแล้วสามารถเพาะเห็ดได้ทุกชนิด แม้แต่เห็ดฟาง เห็ดถุงทุกชนิด ไม่ต้องใช้รำ ดีเกลือ มูลสัตว์ต่างๆเลย

ติดต่อ อ วิสุทธุ์ 089-1076348 แล้วการเพาะเห็ดด้วยฟางจะง่ายมาก

ณัฏฐกันย์ แต้ศักดิ์ศรี
IP: xxx.27.243.22
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลย เพราะต้องการเพาะเห็ดด้วยฟางอยู่เหมือนกันค่ะ

pra
IP: xxx.160.218.83
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันก็เป็นอีกคนค่ะที่สนใจอยากทำฟาร์มเห็น  แต่ไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์เลย ถ้าจะไปศึกษาจะไปศึกษาได้จากที่ไหนค่ะ(กรุงเทพฯ)ค่ะ